Šest tisíc let se sex a flirtování ve společnosti používají jako nástroje manipulace k úplnému zotročení a ovládání lidstva. Kdo a proč skrývá pravdu, když představuje přirozenou fyziologickou potřebu jako jediný životní cíl, ke kterému je potřeba směřovat? Šokující fakta, odborný názor psychiatrů a psychoterapeutů. To, co jste nikdy nevěděli o sexu.

Odpovědi na otázky:

  • Je sex nástrojem manipulace nebo fyziologickou potřebou?
  • Jak a kým byl rozšiřován kult sexu v historii lidstva?
  • Jak spolu souvisí sex a války? V čem je cennost pozornosti žen?
  • Co je to flirt a proč to vede ke smrti?
  • Je sex přirozenou potřebou člověka? Nesolventnost Freudovy teorie.
  • Pro koho je výhodná raná sexuální výchovy dětí podle západního modelu? Péče o děti nebo rozsáhlé vyhlazování lidstva?

Také analýzy emailů od našich diváků a příklady z klinické praxe psychoterapeutů z celého světa.

Progresivní doba plodí progresivní projekty!