KĽÚČOVÉ TÉMY KONFERENCIE:
Digitálna transformácia, zavádzanie špičkových technológií na báze umelej inteligencie do rôznych oblastí života svetovej spoločnosti: výhody a riziká.
Štvrtá priemyselná revolúcia a hrozba masovej nezamestnanosti.
Budúcnosť bez práce: príčiny nevyhnutného kolapsu svetovej ekonomiky pri zachovaní spotrebiteľského formátu.
Radikálne zmeny vo všetkých sférach spoločnosti.
Problém preľudnenia.
Intenzívne vyčerpávanie zdrojov planéty.
Globálna zmena klímy.
Cyklickosť geologických udalostí v závislosti od vonkajších faktorov.
Význam každého človeka pri budovaní tvorivej spoločnosti.
Prežitie ľudstva a obnova civilizácie.