Nie sme financovaní žiadnou politickou organizáciou alebo vládnou štruktúrou. Stojíme mimo politiky a náboženstva. Všetok sponzoring a charitatívna podpora je zabezpečovaná samotnými ľuďmi, ľuďmi Dobrej vôle, pre ktorých Svedomie a Duša nie sú len slová, ale ich životné krédo. Všetky finančné prostriedky sú použité na konkrétne projekty a pomoc ľuďom a nie na štruktúru a PR hnutia, ako sa to zvyčajne vykonáva v organizáciách konzumnej spoločnosti. Medzinárodné spoločenské hnutie ALLATRA je postavené výhradne na báze dobrovoľnosti a jeho doménou sú ĽUDIA nezištní, poctiví a NEĽAHOSTAJNÍ.

Medzinárodné spoločenské hnutie ALLATRA - to je skutočné celonárodné hnutie, v ktorom sa každá činnosť realizuje na dobrovoľnom základe. Hlavné činnosti sa vykonávajú na základe dobrovoľnej iniciatívy samotných ľudí, ich úsilia zmeniť seba a svet k lepšiemu. To je reálna sila, ktorá zjednocuje ľudí po celom svete.

"ALLATRA" je globálne medzinárodné hnutie, ku ktorému sa už pripojili stovky tisíc účastníkov z viac ako 200 krajín. Prioritou hnutia je vytvorenie ľudských podmienok pre život na planéte, ktoré prispejú k formovaniu duchovne bohatej, kultúrnej, morálnej a tvorivej svetovej spoločnosti.

Nič nesľubujeme. My konáme!

Nezaoberáme sa len následkami problémov, ale smerujeme našu činnosť na odstránenie ich príčin.

Nežijeme v ilúzii, že niekto príde a všetko za nás urobí. Za nami stoja skutočné činy, počas ktorých meníme seba a spoločnosť. Tu a teraz!

Nevyberáme astronomické čiastky na liečenie jedného dieťaťa, ale pomáhame nemocniciam s obstaraním konkrétneho zariadenia a zaškolením lekára, ktorý môže vyliečiť veľké množstvo detí, ktoré potrebujú podobnú liečbu.

Nesnažíme sa jednorazovo nakŕmiť hladných, ale snažíme sa vytvoriť podmienky, aby v modernej spoločnosti problém hladu vôbec neexistoval.

Nepodporujeme myšlienku umelého, núteného vyľudňovania / zníženia počtu obyvateľstva v oblastiach, ktoré nemajú dostatok pitnej vody, aktívne však podporujeme vývoj modernej vedy a aplikácie existujúcich vedeckých objavov, ktoré môžu poskytnúť ľuďom pitnú vodu raz a navždy.

Neničíme ani nedrobíme spoločnosť negatívnymi informáciami, ale zjednocujeme všetkých ľudí dobrými a pozitívnymi skutkami!

Nevyvolávame žiadne vojny. Naším cieľom je vytvoriť podmienky pre mierové spolužitie všetkých národov na planéte!

Usilujeme sa o to, aby sa naša spoločnosť stala tvorivou a nie konzumnou!

Sme si vedomí toho, že globálne pozitívne zmeny a kardinálna transformácia svetovej spoločnosti k lepšiemu začínajú práve vďaka každému jedincovi, ktorému nie je ľahostajný osud planéty!

Ak vám nie je cudzia Česť, osobná Zodpovednosť a vlastná Dôstojnosť, ak nie ste ľahostajní k nespravodlivosti a lži systému konzumnej spoločnosti, ak máte vnútornú potrebu úprimne pomáhať ľuďom, nie teoreticky, ale skutočnými činmi, zapojte sa do slobodného, ​​nezávisle fungujúceho sociálne aktívneho svetového spoločenského hnutia ALLATRA! Našim Generálnym riaditeľom je Svedomie!

Každý z nás iniciuje a realizuje nápady, a tým prispieva ku prospechu spoločnej veci. Niekto venuje finančné dary, iný zase sponzoruje charitatívnu činnosť alebo poskytuje dobrovoľnícku pomoc. Niekto intelektuálnu, niekto fyzickú, ale hlavne každý z nás vkladá maximálne úsilie, svoje možnosti a snahu byť užitočným pre spoločnú vec a využíva svoje najlepšie kvality k vytvoreniu prosperujúcej tvorivej svetovej spoločnosti. Preto všetci spoločne tvoríme skutočnú celosvetovú tvorivú silu!

Kontakty:

Zastupiteľstvo medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA v Slovenskej republike

Kontaktujte nás: