Tělo, to ještě není celá konstrukce člověka. Energetická konstrukce člověka. Prapůvodní znalosti. Člověk je nejzáhadnější tvor na Zemi. Tělo člověka se zdá být dokonalým biostrojem, který vykonává různé funkce, jak vnější, tak vnitřní.

Pohybujeme se v trojrozměrném prostoru, vykonáváme různé činnosti, přijímáme řešení, zpracováváme informace, komunikujeme. Avšak existuje něco, co přístroji nebylo dosud registrováno, ale je jasně prociťováno člověkem - lidskému oku neviditelná, nejjemnější část lidské bytosti - energetická konstrukce člověka.

Proces poznání své přírody je pro člověka nekonečný, stejně jako počet neodhalených tajemství lidského bytí. Na lidstvo čeká ještě hodně objevů, neboť každá odpověď vyvolá velké množství dalších otázek...

Podrobně o energetické konstrukci člověka čtěte v knize AllatRa: