Unikátní program, který odhaluje podstatu duchovní cesty člověka skrze duchovní zrna islámu v jejich kráse a čistotě, která jako veliký oceán v samotném základu spojují mohutné řeky islámu.

Co je člověk, jeho struktura? Jaký je smysl života? Co je to ráj (al-džanna) a jak ho dosáhnout? Jak dosáhnout duchovní svobody? Co znamená „snaha“ na cestě k Alláhovi? Ihsan jako stav projevu upřímné Lásky k Alláhovi. O Lásce Alláha vůči lidem, kteří Ho milují (zmínky v Koránu a hadísech). Co je to „otevření hrudi“ (o stříbrné niti)? Jaký je stav „al-Ghaib“ a pojem „Lakhut“, který je ztotožňován s Božím světlem a Duchem svatým? Co znamená „hranice Krajního Lotosu“? Proč Korán říká, že islám je přímá cesta k Bohu (Alláhu), o čem mluvil prorok Mohamed (mír s ním)?

Iblís (Satan) – nepřítel pro člověka a lidstvo. Proč Iblís našeptával Adamovi, aby usiloval o dosažení „nekončící moci“? Proč je v Koránu zmíněno, že Iblís usedne na přímé cestě mezi člověkem a Alláhem a bude „vybízet svým hlasem“? Odkud se v hlavě objevují myšlenky a jak se jich zbavit?

Co je to práce na sobě? Jak porazit své nafs (egoismus) a jaké fáze člověk překonává? Jak se chránit před podněcováním Iblísa a šajtánů v hlavě? Co je velký a malý džihád (osobní lidský Armageddon)? Co je to peklo (džahanna)? Co se stane s člověkem po smrti fyzického těla (popisy stavů „hříšníka“ (subosobnosti) v  Koránu)? Co je to soudný den (poslední soud, den odplaty – Kijamat)?

Znak na starověkých mešitách. Předpovědi a zmínky o době příchodu Imáma Mahdího (příchod Qaima), o podstatě Jeho příchodu a Jeho skutcích v posledních dnech (slova Proroka Mohameda (mír s ním), zaznamenaná v hadísech). Co je to VOLÁNÍ MAHDÍHO a jak souvisí s „dýcháním Slunce“? Proč je příchod Mahdího spojován s nástupem nové éry? O sestrách Allat, o znovuzrození skutečné důstojnosti v člověku, o Životě věčném, o tom nejlepším, co ŽIJE v duši každého.