TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ: Nový formát spoločnosti, v ktorej je miesto pre každého človeka

Každý človek na planéte túži byť šťastný, nikto nie je výnimkou

Dobrovoľníci Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA, ktoré spája ľudí rôznych národností, vierovyznania či sociálnych statusov, uskutočňujú vo svojom voľnom čase, v rámci projektu Tvorivá spoločnosť, sociálny prieskum. Cieľom projektu je zistiť, v akej spoločnosti túžime žiť. Sociálne ankety sa uskutočnili vo viac ako 180 krajinách sveta a ich výsledok je jednoznačný: chceme žiť v Tvorivej spoločnosti!


Preto sa vynára otázka: „Ak všetci chceme žiť v takejto spoločnosti, prečo stále žijeme v takej, kde dominuje spotrebiteľský formát a kde existujú vojny, či iné konflikty?"

Prečo nie je v 21. storočí samozrejmé  zabezpečenie všetkých základných životných potrieb pre každého obyvateľa našej planéty? Po krátkom uvažovaní príde každému z nás myšlienka, že sám nedokáže nič zmeniť. Ale pravdou je, že veci môžeme zmeniť.

Na platforme ALLATRAUNITES sú zverejnené všetky základné informácie o tom, ako tento projekt prebieha. Článok Osnovy a etapy vybudovania Tvorivej spoločnosti poukazuje na jednotlivé kroky, ktoré umožňujú vytvoriť Tvorivú spoločnosť v horizonte nasledujúcich desiatich rokov.

Osem základných osnov Tvorivej spoločnosti:

                                      _8 основ_я поддерживаю_соц сети_SK

Vytvorenie daného formátu spoločnosti nie je utópia. Je to reálna myšlienka, ktorej predpokladom realizácie je v prvej etape aktívna informovanosť o takejto možnosti v celosvetovom meradle. Veď Tvorivá spoločnosť je o tom, že sa každý z nás snaží priniesť to najlepšie zo seba pre spoločnosť. Kde bude moderné neležať na gauči, ale konať.

V takomto formáte spoločnosti sa budeme všetci aktívne podieľať na rozhodovaní o veciach, ktoré sa nás týkajú. Už teraz je vo svete množstvo odborníkov, ktorí majú skvelé nápady. V rôznych oblastiach sú to síce len jednotlivci, keď sa však o sebe dozvedia a navzájom spoja, budú schopní svetu predstaviť idey, na základe ktorých sa dá takáto spoločnosť vytvoriť.

Na webovej stránke allatra.tv vyšiel rozhovor o Tvorivej spoločnosti s akademikom a lekárom Igorom Michajlovičom Danilovom, ktorý objasňuje a približuje jednotlivé osnovy.

 

                      

V Tvorivej spoločnosti budú nastavené vysoké morálne i ľudské hodnoty a každý priestupok, ktorý ohrozí život samotného človeka, bude potrestaný.

Úryvok z rozhovoru o Tvorivej spoločnosti:

„Igor Michajlovič: Uvediem jednoduchý príklad. Pochopí ho každý a mnohí povedia: „Prečo je to tak?“ Povedzme, že na semafore svieti červené svetlo - prejazd je zakázaný. Ale kto z nás vodičov to neporušil? A prečo to porušujeme? Pretože maximálne nám hrozí pokuta.
Jazdou na červenú však vytvárame veľmi nebezpečné podmienky. Keď sme si istí, že tam nikto nie je, prekĺzneme. Tak prečo dochádza k haváriám so smrteľnými následkami?

Pretože sa objavujú také myšlienky, že „stihneme prejsť.“ Nestihli sme, bol zranený človek. Prepáčte, toto je už vážny priestupok. Áno? To je už veľmi závažné protiprávne konanie. Chápem, že existujú prípady, ktoré nezávisia od ľudí, všeličo sa stáva: zlyhala technika alebo niečo iné. Ale keď sme úmyselne prešli na červenú, dostali sme pokutu. Ak máme peniaze, nie je to vôbec problém. Je to vôbec trest? Zastaví to človeka? (Tatiana: Áno, áno).
A tu sa ukazuje, že z hľadiska tvorivej spoločnosti znižuješ svoj status Človeka tým, že sa stávaš možnou hrozbou pre iných ľudí. Je to tak?
Siahaš na ich slobodu a právo, na ich zdravie. Takže, aký musí byť trest? Taký, z ktorého sa len tak nevykúpiš. Najmenej 100 hodín verejnoprospešnej práce. Prečo si to spravil? Zvyčajne preto, aby si ostatným ukázal, aký si frajer, aby si sa predviedol. A aby sa zvieracia pýcha upokojila, tu máš 100 hodín, povedzme, verejnoprospešných prác, a to tam,  kde ťa všetci uvidia.
To je čistenie verejných toaliet, napríklad v supermarketoch alebo niekde inde, upratovanie verejných priestranstiev alebo vozovky tam, kde si porušil pravidlá. Aby ťa všetci videli 100 hodín, že si ich odrábaš. Povedzme, dve alebo tri hodiny denne vo svojom voľnom čase. Budeš aj potom porušovať pravidlá?
Tatiana: Samozrejme že nie.“

 

Veríme, že každému človeku by sa ľahšie žilo v spoločnosti, kde je:

  • bezplatné a kvalitné vzdelanie
  • zabezpečené základné životné potreby
  • kvalitná a bezplatná medicína
  • štvordňová pracovná doba so štvorhodinovým pracovným časom
  • dostatok priestoru na sebarealizáciu

 Na vytvorenie tohto typu spoločnosti je v prvom rade potrebné, aby o ňom ľudia začali hovoriť.

Dôležité je informovať o tejto myšlienke čo najviac ľudí. V rámci projektu Tvorivá spoločnosť sme sa počas karantény zapojili do medzinárodnej iniciatívy 6 podaní rúk, ktorá je dôkazom toho, že sme všetci navzájom prepojení. Organizujeme online vysielania, do ktorých sa môže zapojiť každý. Viac priblížiť a šíriť myšlienku Tvorivej spoločnosti. Veď ak je niečo pekné a funguje to na lokálnej úrovni, prečo to neaplikovať na celý svet?

 

             

V novom formáte spoločnosti spoločne vyriešime existenčné problémy s bývaním, pretože mať strechu nad hlavou je predsa základným právom každého človeka:

V spoločnosti nového formátu budeme môcť sami rozhodovať aj o tom, kam idú naše financie. Všetky potrebné technológie, napríklad online hlasovanie, sú už teraz prístupné. Keď sa naučíme prijať zodpovednosť a konať, vytvoríme spoločnosť, ktorú radi zanecháme svojim deťom.

Ak sa vám páči myšlienka Tvorivej spoločnosti, môžete sa zaregistrovať na stránkach allatraunites.com a pridať sa k spoločnému vytváraniu nového formátu spoločnosti, ktorej centrom je Človek. Všetci vieme, čo nechceme. O tom by sme vedeli rozprávať celé hodiny. Poďme ale spoločne zmeniť vektor a rozprávajme sa o tom, v akej spoločnosti CHCEME žiť.


„Ľudstvo nepotrebuje revolúcie, ľudstvo potrebuje Evolúciu.“   I. M. Danilov