SEX a Duchovní cesta.

Je dobré nebo špatné mít sex? Je sex láskou nebo pouhým tělocvikem? Co je sexuální energie? Flirt, sex, moc - diktatura obrazů? Co je to cudnost? Co je to celibát? Jak systém vkládá člověku falešné pocity? Brání sex duchovní cestě?

Tajemná ženská podstata. Žena jako zdroj síly rodící život. Proč byla žena dovedena k tomu zapomenout, že je matka? Proč lidé ve starověku říkají, že žena je o čtyřicet kroků blíže k ráji než muž? Niterný oheň Lásky, jak se produkují síly Allatu?

Co muž neví o své podstatě a o podstatě ženy? Proč muži usilují o nesmírné bohatství a moc? Jaký je původ náhlých změn nálady, přání a tužeb? Proč muži potřebují mít moc nad ženami?

ŽENSKÉ SKUPINY V HISTORII LIDSTVA

SESTRY ALLAT – nebeští ptáci, duchovní bohatství a skutečné bohatství lidstva. Proč byly sestry Allat nazývány „nebeskými ptáky“ a hluboce uctívány ve starověku? Proč v dějinách lidstva v určitém období nedocházelo k žádným válkám a násilí? Allatchjara jako pomocnice sester Allat. Co způsobilo úpadek duchovního vývoje lidstva?

O Sofijské skupině Templářů. V čem spočívala neporazitelná moc a tajná síla řádu Templářů? Jaká byla historická chyba templářů? Ohromující dopis významného bohoborce. Co se stane s těmi, kdo jdou proti duchovním silám a v čem je to hrozivé pro lidstvo? Co se skrývá za homosexualitou? Proč je ve světě v poslední době pozorována tendence ke snižování sexuální aktivity mezi lidmi? Proč se rodí děti se zpomaleným vývojem? Proč existuje "syndrom celibátu"? Poslední časy. Varování předků o příchodu Anděla Apokalypsy. Čas volby a přijetí rozhodnutí.

Komu sloužíš ty?

 

sledujte na allatra.tv/cs s česými titulky