Po zverejnení správy « O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne riešenie týchto problémov », ktorú predložila skupina vedcov ALLATRA SCIENCE, začal som s veľkým záujmom sledovať aktuálnu situáciu v oblasti kaldery Yellowstone (štát Wyoming, USA). Ide o najviac aktívnu geologickú oblasť na planéte (ďalšia v poradí je kaldera Aira v Japonsku), v ktorej dochádza k zmenám každú hodinu, a to v zmysle nepretržitej aktivácie činnosti supervulkánu.

Podľa najnovších hodnotení vedcov ALLATRA SCIENCE tieto zmeny majú už neodvratný charakter a supererupcia je iba otázkou času. 

V odborných a verejne prístupných zdrojoch môžeme nájsť seizmogramy z oblastí v blízkosti Yellovstone. Pravdivé informácie o seizmickej aktivite a prebiehajúcich procesoch v jeho hlbinách sú však pre verejnosť bohužiaľ stále nedostupné. Prečo je to tak? Veď toto otáľanie môže pripraviť o život jednu miliardu ľudí. A čo je cennejšie ako život?

Zoberme si iba jeden z mnohých príkladov vážnej seizmickej aktivity v oblasti supervulkánu Yellowstone. 3. januára 2015 sa v oblastiach susediacich s touto kalderou odohrala séria zemetrasení. Informácie o nich boli v médiách poskytnuté iba čiastočne a v niektorých prípadoch boli úplne vymazané zo seizmografov… 

Fakty a seizmogramy

Podľa oficiálnych informácií bolo ráno 3. januára 2015 zaznamenané zemetrasenie o sile 4,9 v štáte Idaho ( 250 km od Yellowstone ). Epicentrum sa nachádzalo v horách neďaleko mesta Challis. Ako obyčajne o tomto prípade bola v tlači uverejnená všeobecná informácia v podobe krátkych správ, obmedzujúca sa iba na túto udalosť a dané územie.

Napriek tomu, pokúsme sa pozrieť podrobnejšie na túto udalosť a analyzovať aspoň informácie, ktoré sú k dispozícii na internete (pokiaľ nie sú úplne vymazané). Stránky centra pre výskum zemetrasení na univerzite v Montane ( MBMG arthquake Studies Office, Montana Tech, University of Montana )                                       

http://mbmgquake.mtech.edu/earthworm/wavef_disp/current/welcome.htm

obsahujú archív seizmogramov zo senzorov umiestnených v rôznych oblastiach štátov, susediacich priamo s kalderou Yellowstone.                                            

Obr. 1. Seizmogram zaznamenaný v blízkosti mesta Hailey, štát Idaho (Hailey, ID), ktorý sa nachádza západne od kaldery Yellowstone. Chcel by som zdôrazniť, že hodnota delenia zvislej škály sa rovná 66.67 mikrovoltov. Informácie o tomto zemetrasení o sile 4,9 boli prezentovaná v masmédiách.

  

Obr č.1 Seizmogram z okolia mesta Hailey, štát Idaho, USA, 3. januára 2015

Teraz sa pozrieme na seizmogram štátu Montana ráno 3. januára, ktorý sa nachádza severne od Yellowstonu. Podla oficiálnych informácií vlna zemetrasení v štáte Idaho prišla až do Montany, čo zaznamenali senzory. Všetko sa zdá byť v poriadku, až na niekoľko znepokojujúcich faktov. Po prvé - séria otrasov zaznamenaných v Montane prebehla o pol hodinu skôr ako v Idaho a po druhé - amplitúda skokov seizmogramu zaznamenaných v Montane, presahuje amplitúdu skokov v Idaho. O epicentre zemetrasenia v tento deň ( 3. januára ) v štáte Montana médiá neinformovali. Prečo?

Obrázky ukazujú výraznú amplitúdu otrasov v mestách štátu Montana: Bozeman (obr. 2a), Missoula (obr. 2b), , Dillon (obr. 2c), Elliston (obr. 2d). Chcel by som zdôrazniť, že hodnota delenia škály na týchto seizmografoch predstavuje 100 - 500 mikrovoltov (na rozdiel od 66,67 mikrovoltov v Idaho). To znamená, že aj pri rozdielnych kalibráciách senzorov, zemetrasenie v Montane bolo podľa magnitúdy významnejšie , čo však médiá zabudli spomenúť.

Obrázok č.2. Seizmogramy zaznamenané v mestách štátu Montana 3. januára 2015:

Bozeman (obr. 2a), Missoula (obr. 2b), , Dillon (obr. 2c), Elliston (obr. 2d)

Ale, máme tu obrázok a všetko je zakryté tajomstvom.                                            

Geograficky, Národní park Yellowstone (štát Wyoming) hraničí so štátom Idaho (na západe) a s Montanou (na severe) (obr. 3).

Obr 3. mapa oblasti supervulkánu Yellowstone (USA)

Seizmografy z oficiálnych zdrojov v oblasti Yellowstonskej kaldery však ukazujú iba drobné otrasy (obr 4a a 4b), amplitúda upravená cenzúrou. Zatajili skutočnú amplitúdu otrasov a tiež bol odstránený záznam z 10:45, čo práve zodpovedá dobe zemetrasenia v Idahu. Najzaujímavejšie je, že v oblasti kaldery Yellowstone po 3. januári vedci pracujú priamo na území supervulkánu. Podľa ich vyjadrení nezaznamenali žiadne známky zvýšenej aktivity supervulkánu. Prečo sa to deje a podľa koho vôle sa ľuďom dáva ďalšia nádej? Veď podľa súčasného výskumu z oblasti vulkanológie, supererupcia Yellowstone môže začať kedykoľvek. Erupcia môže vyvolať zemetrasenie o sile 6 - 7 bodov. O skutočnosti, že sa tak stane nepochybuje žiadny odborník.

 

  1. 4. Seizmogramy zaznamenané v kaldere Yellowstone (USA) 3. januára 2015 

V správe ALLATRA SCIENCE sa uvádza, že vedci tohoto medzinárodného spoločenstva odvrátili katastrofu - erupciu supervulkánu v apríli 2014 vďaka aktivácii adaptačných mechanizmov. Smer výskumu, ktorý je schopný riešiť takéto komplexné úlohy, v súčasnej dobe pre oficiálnu vedu neriešiteľné sa volá klimatické geoinžinierstvo. Po relatívnej stabilizácii kaldery Yellowstone ukazovatele výkonu jej činnosti opäť začínajú narastať, čo znamená, že vulkanické procesy v súčastnosti naberajú na obrátkach. Podľa najzdržanlivejších predpovedí rôznych vedcov supererupcia kaldery Yellowstone môže spôsobiť náhlu zmenu klímy na planéte. Alarmujúce však je, že je schopná okamžite zničiť život takmer na celom kontinente. 

Naliehavé sú mimoriadne opatrenia, ktoré majú za úlohu predovšetkým zjednotiť ľudí do jednej priateľskej globálnej rodiny, pretože sám nikto nedokáže zvládnuť blížiace sa globálne zmeny v niekoľkých budúcich rokoch, či už je to človek, rodina, spoločnosť, mesto, alebo štát. Je životne dôležité podporovať rýchly rozvoj Prapôvodnej fyziky Allatra, prostredníctvom účasti väčšieho počtu poctivých a svedomitých vedcov z celého sveta. Dnes je každý sociálne zodpovedný občan schopný pre spoločnosť spraviť veľmi veľa. K tomu boli dané kľúče v ALLATRA VEDE. To, ako ich využijeme, zaleží na voľbe každého človeka.

A čo si zvolíš Ty?

Valerij Vershigora