ŠANCE NA HRANĚ

 

Hodnota života na pokraji událostí měnících svět. Jaká katastrofa se řítí na lidstvo? Co se stane v následujících letech? S jakými problémy, týkajících se přežití, se bude velká většina dnes žijících lidí potýkat?

Ani jediná zbraň naší doby (ani ta nejperspektivnější) nedokáže zastavit klimatickou katastrofu, která se řítí na lidstvo. Co bude potom? Jedna erupce na Slunci – a všechny elektronické úspory zmizí v jediném okamžiku. Co dál?

Jak důležitá se stane hodnota života tváří v tvář globálním prudkým změnám klimatu na planetě. Klimatický apartheid spotřebitelské společnosti: proč stále zachraňují majetek bohatých místo života dětí a jiných lidí? O čem mluví očití svědci klimatických událostí a o čem mlčí světová média? Jak se mění lidské hodnoty v  podmínkách drastických změn v osudu lidstva, které staví jejich existenci na pokraj přežití? A také:

Proč se hroutí "světonázorové opory" hmotného světa? Proč mizí zdraví, i u dětí? Co se děje s přírodou? Proč lidé bojují za "synonyma"? K jaké hraně se moderní lidstvo rychle blíží?

Měli proroci pravdu o dnešní době, a jaká je šance na přežití lidstva? Co to znamená stát se Živým? Kdo je to skutečný Člověk? Proč byla žena nazývána ochránkyní Krbu?

"Život je Láska. Je to ten Oheň, který se nazývá Život. Koneckonců, je utkán z lásky, je utkán ze štěstí. A co lidé nazývají Životem?"

Proč právě dnes je důležité globální sjednocení světové společnosti a  účast každého?

 

Sledujte na allatra.tv