IM: Igor Michajlovič Danilov, IV: Igor Vladimírovič Naumec, AD: Anna Dubrovskaja, AK: Andrej Kovtunov

Spomeňme príbeh Tamerlána. Keby nebolo Berekeho – bol by Timur, ktorého by si dejiny ani nezapamätali a takých boli tisícky. Ale on sa stal Tamerlánom. A fakt, že samotný Tamerlán bol poctený veľkou cťou byť pochovaný pri nohách samotného Berekeho, hovorí o tom, kým bol v skutočnosti Bereke. Celý mysticizmus, dokonca aj samotný tento fakt – a on sa skutočne stal – že keď sa otvorí mohyla Tamerlána, začne sa veľká vojna. To bolo naozaj zapísané. A tak sa to aj udialo. Je to fakt, história. Ale otázka je v tom, že vojna sa nezačala preto, že ju otvorili. Ale tu išlo o obyčajnú proskopiu (pozn. – jasnovidectvo) ľudí, ktorí to písali. A chápali, že to otvoria práve vtedy, keď sa začne vojna. Došlo tu jednoducho k súbehu okolností. Ak by boli chceli a otvorili by rok, alebo 5 rokov skôr, tak by sa vojna nezačala. Ale boli povinní otvoriť ju práve vtedy, keď sa začne vojna. A je mnoho takých pripútaností. A ešte aj k čomu?! On opäť využil znalosti ako nástroj pre velebenie seba a získanie vlastnej moci. A moc mal Bereke obrovskú. Sufi Allajar ju mal menšiu, ale rovnako významnú a tiež ani zďaleka, netrpel núdzou, pretože využíval Znalosti. A v tom je podstata. Je to pravda, to je život. A ak si prečítame – no, chvála Bohu, čítame to – a ak Boh dá, aj iní si jeho traktát prečítajú. Presvitá v ňom opäť celý zmysel a záujem samotného Sufia. Ak si vezmeme jeho ďalšie práce, ktoré písal pre ľudí, nie pre zasvätených do tajomstva Allajarov, ale pre obyčajných ľudí..., veď tam tiež presvitalo veľmi veľa, veľmi veľa duchovného a veľmi veľa od vedomia. Pretože stratili práve to, čo dávali do sveta sestry Allat. Veď ony dávali čisté Znalosti. Ony hovorili o Láske, o zjednocujúcej Láske. A hovorili, že silu Alaha, silu Boha, môže človek využívať len pre duchovné. A svoju fyzickú silu musí využívať pre získanie chleba. Čiže hmota sa má starať o hmotu, ale Duch – výlučne o Ducha. Chápem, je veľké pokušenie využívať silu no trošičku pre seba.

AK: Vedomie je veľký prefíkanec.

IM: Veľmi správne a znova zanechalo svoj odtlačok.

AK: Rozhodne – je to interpretácia a netreba tu zabúdať na to, že...

IM: Pokiaľ zoberieme dva traktáty – „O Večnosti“, a o „Všemocnosti“ Berekeho, tak v nich opäť nájdeme obrovské rozdiely. Podstata zostala tá istá, ale vsuvky ľudí. A všimni si, veď prví Allatchjari, ktorí niesli Znalosti pred Berekem a to, čo zapísal on...tu došlo k zmenám, samozrejme vážnym, ale s oveľa menším skreslením, ako za vyše 200 rokov. Veď Sufi vniesol zmeny do traktátu Berekeho (a on mal traktát Berekeho). V „O Večnom“ ich je oveľa viac, ako za toľké tisícky rokov. Je v tom paradox. Nemožno sa zaoberať tým, čím sa nemožno. Nevedie to k dobrému. Hovorí sa: „Je možné zabiť draka, ktorý stráži jaskyňu so zlatom? – Nie je. – Prečo? – Ak ho zabiješ, sám sa ním staneš!“. V tom je podstata.

AK: Áno, tak v poslednom oddiele svojho traktátu Sufi Allajar opisuje práve takzvané posledné časy... Ak sa pozrieme na našu civilizáciu, tak je tu veľmi veľa zhôd a veľa práve v doslovne malých detailoch. Opisuje tu, že ľudí na planéte bude okolo 8 miliárd. Presne opisuje technický stav civilizácie, teda úroveň technického rozvoja.

IM: Koniec časov. Technický pokrok, využitie energie. No, uhľovodíky sa už vtedy v jeho dobe trochu využívali, v každom prípade popisoval aj obnoviteľné zdroje energie, aj to, že Slnko...

AK: O prostriedkoch spojenia... O všetkom...

IM: Veľmi správne. Že ľudia nebudú musieť ovládať veľké tajné znalosti, aby sa navzájom počuli. Bude im stačiť len svet vo vrecku ... Áno, je to pravda.

AK: Rozprával tiež o tom, dnes to bolo spomenuté, že sa veľmi zrýchli čas. A veľmi veľký dôraz kládol na klimatické zmeny, aj na geofyzikálne, ktoré sa budú diať s planétou.

IM: Je to neodvratné.

AK: Tu sa sama ponúka paralela práve so začiatkom traktátu, ešte so začiatkom traktátu Berekeho, ktorý začínal práve históriou zničenia, históriou pádu Atlantídy. A ak spravíme paralely, nájdeme veľmi veľa...

IM: Pre toto je aj história potrebná. Keď poznáme minulosť, vieme o budúcnosti. V tom je zmysel.

IM: Keď sa dnes pozrieme na vzniknutú situáciu, tak niekto odmieta globálne otepľovanie, niekto zaň bojuje. Ale, ak máme znovu hovoriť čestne – je to pre mnohých nástroj obživy. A to, čo dnes prebieha za oknom, to nie je výsledok, presnejšie, následok konania človeka, správne?

AK: Pravdaže.

IM: Nie je to antropogénny faktor, nie je to výsledok činnosti rozvoja civilizácie, emisie atď. Vplýva to, ale ja by som tu porovnal vplyv antropogénneho faktora na globálne oteplenie asi takto. Ospravedlňujem sa za taký príklad, nie je celkom správny, ale dá pochopenie. Keď človek ochorel, napríklad onkologicky a medicína sa už vzdala, nič nemôže urobiť. Doktori zdvihli ruky a hovoria: „Prepáčte, ostáva Vám málo...“ A človek v tom čase pokračuje v porušovaní životosprávy a ešte aj fajčí, darebák. A tu doktori prídu k záveru, že fajčenie ho zabije. Rozumiete? No a analogickú situáciu máme teraz.

To, čo sa deje – to je jeden z cyklov, do ktorého vstupujeme a je nevyhnutný, ale ľudský faktor... To je presne to isté, ako fajčenie nášho nešťastného pacienta, chápete? Čiže, no áno, trochu to urýchľujeme – o deň-dva, nie viac. Fakticky celkovo je to veľmi vážna téma. A hovorili sme o nej dávno. Teraz o tom hovoria mnohí, ale málokto počuje. A opäť, tie informácie, ktoré sa podávajú sú ako výkriky chlapca „vlci, vlci“. No a keď čriedu obkľúčili vlci, môžeš už koľko chceš kričať, už ti nikto neuverí. A my to fakticky vidíme už za oknom.

Správa o klimatických zmenách, ktorá bola napísaná ešte kedy, hovorí podrobne, hoci tiež vo všeobecnej forme. Nedá sa, žiaľ, nedá sa. Nemáme právo toto všetko priniesť, k ľuďom, rovnako ako postupovala NASA o 1. februári 2019 roku. 15 rokov pozorovali asteroid, približuje sa. Zverejnili to na štyri dni a aký rozruch sa spustil. Odstránili to, hovoria, že preletí pomimo, ale v skutočnosti nikto nevie, či priletí, alebo nepriletí. Či preletí pomimo, alebo nepreletí. Zatiaľ je to ešte vznášajúci sa problém, ale hroziaci, pretože môže zmeniť veľmi mnohé a rýchlo, dokonca aj keď nepriletí.

A tu vzniká moment: bude človek dodržiavať diétu a fajčiť, alebo nebude. Znova sa vraciame k nášmu pacientovi. Jasne, že tento asteroid, ktorý má priletieť, nezničí celú planétu. No, môže poškodiť nejaký kontinent. Zahynie mnoho ľudí, ale základná masa môže prežiť. Ale on urýchli samotný proces. Rovnako, ako fajčenie urýchľuje proces rozvitia onkológie u pacienta, ktorého sme uviedli ako príklad. Vedie to k letálnosti a nevyhnutne, ale u nás ide mnoho vecí k nedobrému. A v princípe je to možno aj spravodlivé. Mnohí povedia: „No aký nespravodlivý je tento život“. No čestne, položme si ruku na srdce, čo robíme pre to, aby sme spravili náš život lepším – život všetkých ľudí, nie len svoj vlastný. Vari to nie je tak?

Každý sa stará o seba. Je nás sedem a pol miliardy, však? K dnešnému dňu. No takmer, už bližšie k tomu číslu, ktoré oznámil Sufi. Ale zároveň, kto je skutočne znepokojený o ľudstvo ako o jedinú rodinu? Nikto. Každý je ustarostený o seba. Náboženstvá sú rozdelené. Veria v jedného Boha, no u každého Boh, z nejakého dôvodu, z ich strany tento briliant odráža lepšie. A z druhých strán – nie. Všetci politici sú rozdelení. Každý rozmýšľa o svojom. No, v politike je to pochopiteľné – za politikmi stoja biznis a záujmy istých ľudí, určitých skupín. Ale nech by biznismen jedol koľkokoľvek, vždy sa to niekedy skončí. Vari to nie je tak? Veď človek nemôže zjesť viac, ako to, čo sa do neho vojde. Ospravedlňte ma za taký príklad, ale je to pravda. Koľko človeku treba? No nič. Ale pod tento príklad spadajú aj iní ľudia. A keď v takých prípadoch hovoria: „Ale to je nespravodlivé!“ alebo „ Boh je nespravodlivý!“, ale veď Boh k tomuto nemá vôbec žiadny vzťah. To je všetko následok nášho konania.

A ak sa pozorne pozrieme do... No, do traktátu Berekeho nepozrieme... Ale opäť, Sufi Allajar, - on opisuje vo svojom traktáte o posledných dňoch, že možnosť zmeniť a prežiť existuje u ľudí iba jedna, na ktorú však oni sotva pristúpia. „Sotva pristúpia“ – tak hovorí. Ale možnosť existuje. A čo treba a prečo tak hovorí? No, poďme si to rozobrať, jednoducho si to čisto predstavíme. Nedajbože sa to práve teraz začne. Čo bude? Záhuba mnohých ľudí privedie k rozpadu štátov ako inštitúcií. Čo sa vytvorí? Bandy. Tie bandy, ktoré sú dobre ozbrojené, budú brať kúsok chleba detičkám a všetkým ostatným. Veď týmto už ľudstvo prechádzalo a neraz. Vari to tak nie je? Budú bojovať o to, aby prežili. Aspoň ešte jeden deň, hoci budú chápať, že všetci ideme tatam. Nájde sa niekto, kto by sa tomu postavil, aby zjednotil ľudí, aby ich upokojil, rozdelil to čo ostalo, aby sa pokúsil vytvoriť niečo nové? Niečo jednotné. Nie, nikto sa tým zaoberať nebude. Každý bude prežívať a bojovať za seba. Či to nie je tak? Tak je. Ale čo teraz ľudia robia pre to, aby k tomu nedošlo? No nič. Fakticky – nič.

Ak to tak nie je, nuž povedzte, ktorýkoľvek z vás, čo ste urobili dnes od rána, čo ste urobili včera pre zjednotenie všetkých ľudí? Pre to, aby sa ľudia stali lepšími, čistejšími? Pre seba, aby ste sa sami stali lepšími čistejšími, čestnejšími, pre to, aby ste v sebe prebudili lásku a úctu k blížnemu? A prečo? Jednoduchá otázka. Mne je aj takto dobre, áno. Čiže musím bojovať za to, aby som niečo nahromadil, nejako vyžil a podobne. Opäť Živočíšne. Živočíšne začína dominovať v človeku v prípade nejakého nebezpečenstva – to je pud sebazáchovy, inštinkt prežitia. No prepáčte, ak sa ľudia premieňajú na stádo, tak výsledok je nevyhnutný. Ale o tomto hovoril nielen Bereke a Sufi Allajar,, o tomto sa hovorilo dávno pred nimi a nejeden raz. História sa opakuje a tu netreba mať dar predvídavosti, či niečo podobné, aby bolo možné povedať, čo bude. Znovu o tom hovoríme a hovoríme dávno. No... sláva Bohu, áno, teraz nás mnohí počujú, ale tí mnohí, ktorí počujú – to je v skutočnosti zrnko piesku medzi takmer 8 miliardami ľudí. Či nie je tak? Začnú nás počúvať vážnejšie, keď zavŕzga „čižma“, mám na mysli Taliansko, to, k čomu tam dôjde, a my to teraz ozvučujeme. Potom sa ľudia začnú zamýšľať, že možno máme pravdu. Ale znova, človek sa zamyslí, niečím sa rozptýli a začne sa venovať tomu, čo zvyčajne, nepôjde k susedovi a nepovie: „Sused, poďme sa jednoducho porozprávať o Duši, osobne, alebo o hocičom, po ľudsky“. Nie s fľašou: „Poďme si vypiť“. Ale poďme sa porozprávať o večnom. No, dokážete si také predstaviť masovo? Ťažko, že? Aj Anička sa tu pousmiala, pretože je naozaj ťažké predstaviť si to. Tak potom možno vziať fľašu, ísť k susedovi a povedať: „Pospomínajme si navzájom“. A to bude správne. A to nie sú výkriky „vlci, vlci“. Je to nevyhnutnosť, ktorá je tu za oknom. Poviem to jednoduchšie, nemám vo zvyku čosi predpovedať, prognózovať, ale teraz len kratučko pre ctihodných biznismenov poviem, že by som nerobil dlhodobé investície do mnohých krajín, vrátane napríklad USA, Japonska, Číny. Jednoducho nerobil. Nič zlé nemám a nič nepredpovedám. To sú fakty, ktoré nezmažeš.

A vôbec, čo sú to investície, čo sú to peniaze? Prejde trochu času – a papierik zostane papierikom. A už nehovorím nič o tých kryptomenách, či ešte čom, čo všetko okamžite zmizne. Čo potom? Ale ľudstvo, ktoré by sa dokázalo zjednotiť, zjednotiť sa v láske a úcte ako jedna rodina, aká by mala byť v skutočnosti, celé toto ľudstvo by mohlo vzdorovať všetkému, hocičomu. Je zrejmé, že v každom prípade je už neskoro otočiť históriu a niečo robiť. Nech by sme to akokoľvek chceli, nedokážeme sa k tomu dostať, prešvihli sme ten čas, na to, aby všetko prešlo hladko a nebola by deštrukcia a neboli by katastrofy – budú, to je už neodvratné. Otázka spočíva v tom, ako prekonáme toto časové obdobie, s akým výsledkom. Ako ten pacient, o ktorom som hovoril, čo ďalej fajčil a porušoval diétu, nebral do úvahy stanovenú diagnózu. A čím sa to skončí? Tým, čo aj u neho? Alebo predsa len bude šanca prežiť? Prežiť pritom pre väčšinu ľudstva. Tu práve vzniká legenda, ktorá bola ešte v oných časoch, že iba verní prežijú. A nemalo sa na mysli to, že oni získajú večný život za nejaké zásluhy tu pred niekým, nie. Myslela sa tým obyčajná história, ktorá sa opakuje. Je jasné, že prežiť môžu len tí, ktorí sa zjednotia v inom zmysle. Nie na fyzickom faktore – kto je silnejší a kto má viac zbraní, či kto čo komu môže vziať. Hoci pri súčasnom vývoji situácie to tak aj bude. Ale ani to nie nadlho. Všetko sa skončí veľmi rýchlo a podmienky budú extrémne ťažké. No a všetko sa skončí.

Alebo druhý variant. Keď ľudia podniknú rozhodné kroky a tu sa práve hovorilo o tom, že sa dokážu zjednotiť a dokážu odolávať. Potom nebude strašné, keď časť ľudí prejde z jedného bodu planéty do druhého. Všade sa u nás nájde miesto. Rad-radom možno spať a rad-radom možno pracovať. Hlavne, že sú všetci živí a sýti. Vari to nie je tak? A všetci sú v láske. Ale toto je možné iba v tom prípade, keď sa dosiahne pochopenie v každej rodine, v každom človeku a keď sa celé ľudstvo stane jednou rodinou. A to je možné iba v Pravde, v láske, v skutočnej duchovnej slobode. V opačnom prípade bude všetko hrozné. Videli sme za posledné roky migráciu len malých skupín ľudí. K čomu to viedlo? Zrážka dvoch kultúr. Je to trápenie pre mnohých ľudí. Je tak? Ľudia prichádzajú do inej kultúry zo svojej, so svojimi tradíciami. Nerozumejú si navzájom, pretože sú predovšetkým rozdelení vedomím. Ale ak by si skutočne vážili jeden druhého a skutočne sa milovali, vari by postupovali takto? Či jedni, či druhí. Tí by ich nepovažovali za utečencov a ľudí druhej triedy a tí by si vážili ľudí, ku ktorým prišli. Prišli na návštevu, tak ako je možné nevážiť si hostiteľa? Alebo ako je možné nevážiť si hosťa? Takto opäť, na jednej strane prišli veriaci, prišli ku komu? K iným veriacim ľuďom. Aj tí sú veriaci, aj tí sú veriaci. Potom, prepáčte, v koho veria, ak sa tak správajú? Komu slúžia? Vari nemám pravdu, keď kladiem tieto jednoduché otázky? Chápem, že možno popierať moje slová a veľa hovoriť o Bohu. Ale hovoriť o Bohu a žiť Bohom – to je obrovský rozdiel. A to je pravda. A konať tak, ako sa patrí na duchovných ľudí a rozprávať o tom – to je tiež obrovský rozdiel. Preto – všetko je v rukách ľudstva, kým je ešte šanca... Nuž...

Táto šanca sa iba ozvučuje, ale či bude ľuďmi využitá, alebo nie, závisí opäť na každom. Či sa inšpirujú tí ľudia, ako Anička hovorila, Pravdou, ktorá vnútri kypí a chce zohriať celým týmto teplom, pretože... Pretože človek precítil túto Lásku, pretože pochopil túto Pravdu. Pretože pochopil, že vedomie je lživé, no nie je tak? Čím viac ľudí pochopí, čím viac ľudí sa prestane hrať na duchovnosť a začne žiť naozaj podľa zákonov Božích. Nie podľa tých zákonov, čo jedni ľudia hovoria druhým, ale podľa skutočných zákonov, vnútorných, každý ich pozná. Vari to tak nie je? V tomto je zmysel. Vtedy bude všetkým lepšie. No... Je to život. A voľba zostáva na ľuďoch.

A to, že sa klimatické udalosti dnes rozvíjajú, žiaľ, ako potvrdenie našich slov, no nielen našich slov, ale opäť ako potvrdenie slov spomínaného Sufiho a mnohých iných – to je realita dnešného dňa.

GeoCenter.info                      

IV: Mnohí vedci zaznamenávajú tieto udalosti. Napríklad britskí vedci potvrdzujú, že sa Zem začala spomaľovať. A za posledných 700 rokov sa spomalila, už to zmerali, o 4 milisekundy. Údajne to nie je veľa, ale...

IM: To je katastrofické.

IV: Áno, ale v skutočnosti to vedie k veľkej katastrofe. Ide o to, že keď sa Zem otáča, je trošku sploštená, no ako...

IM: Odstredivé sily.

IV: Áno. Keď sa začína spomaľovať, začína prijímať tvar blízky tvaru gule. Prirodzene, mení sa plocha povrchu zemegule a existujú tektonické zlomy. A primerane tomu sa platne budú buď rozchádzať, alebo naopak na to nasúvať. Vedci predpovedajú, že napríklad aj v tomto roku sa musí sopečná aktivita na Zemi zvýšiť minimálne dvojnásobne. Teda vypočítali, že priemerne za rok dochádza asi k 6-7 veľkým zemetraseniam. V tomto roku očakávajú približne 30 silných zemetrasení. A opäť je to očakávanie. Ale realita môže byť úplne iná. A my vidíme...

IM: Stačí jedno vážne.

IV: Veru, jednoznačne, aby zmizlo všetko ľudstvo.

Opäť, my vidíme tie klimatické zmeny, ktoré teraz prebiehajú na Zemi – padá sneh na Sahare, zamŕza Florida, zamŕzajú krokodíly v rieke. Vo veľkej miere dochádza k vytesneniu teplého vzduchu z jednej časti súše, no a teplý vzduch odchádza na iné územia. Ale vo všeobecnosti klimatológovia hovoria, že napríklad v európskej časti klímu určujú dva takéto klimatické stĺpce – prvý je Severný ľadový oceán a druhý – púšť Sahara. A ak nám púšť Sahara začína zamŕzať, znamená to, že teplý vzduch ide do európskej časti a my vidíme, pozorujeme, že Nový Rok vítame bez snehu a tu u nás je veľmi teplo. Ale v skutočnosti to nie je veľmi dobrá situácia, pretože prebieha prerozdelenie hmoty Zeme, pretože sa zase začína topiť večne zamrznutá pôda, ľadovce...

IM: Miliardy ton.

IV: Miliardy ton, áno. Okrem toho existuje nebezpečenstvo, ak sa napríklad začnú roztápať ľadovce v Severnom ľadovom oceáne, tak sa možno zmení hustota oceánu, pretože sa stane viac demineralizovaný. A tam ako vieme prechádza, no končí sa približne v oblasti Murmanska, trošku ďalej – Golfský prúd. Ak sa toto všetko udeje, ten môže jednoducho zastať. Ak zastane...

IM: No, on sa už spomaľuje a je to zjavné.

IV: Ak sa zastaví, potom to bude fakticky ľadová doba, ktorú sme už zažili.

IM: Pre určitú časť – áno. Ale pre druhú – naopak.

IV: Pre druhú, áno, bude to prudké... No, napríklad...

IM: To nie je to najstrašnejšie, čo sa môže ľudstvu stať.

IV: Rozhodne. Najstrašnejšia je samotná seizmická aktivita, pretože opäť, kvôli rozloženiu hmoty Zeme...

IM: Tiež to nie je najstrašnejšie, ale ona môže viesť ku katastrofe.

IV: Tiež aktivita asteroidov, údaje... chápem to tak, že Vy ste mali na mysli asteroid 2002 NT7.

IM: Celkom správne, áno. Ale o ňom sa veľa hovorí, veľa pohoršujúceho.

IV: Áno, je o ňom napísané. Očakávali .. nuž existuje ohrozenie asteroidmi...

IM: Ale nie jeho sa treba báť.

IV: Áno, to je samozrejmé... Báť sa treba toho, že sme rozdelení. A toho, že sa každý snaží dominovať. Nakoniec, i keď nebudeme zabiehať do zmeny klímy a pozrieme sa na politickú situáciu, tak sa môžeme...

IM: Je toho viac ako dosť.

IV: ...jednoducho navzájom vyhubiť.

IM: Ľudstvo už prežívalo jadrovú vojnu a veľmi katastroficky.

IV: No nehovoriac už o asteroidoch, pretože ohromných známok asteroidov je na Zemi veľmi veľa.

IM: Toto je tiež malá pohroma, s tým sa dá ľahko bojovať. Nemožno bojovať s ľudskou voľbou. To je pravda.

IV: To áno.

IM: Je to sloboda voľby. To je sväté. A čo ľudia volia, to sa i deje. K dnešnému dňu, žiaľ, víťazia temné sily. A to je tiež pravda, všetci to vedia. A najpozoruhodnejšie je, že ľudia, no aspoň každý, s kým pohovoríš – je vojak svetla, nie menej. Ale čím sa zaoberá celý deň? Posluhuje systému. To je tiež pravda. Tak teda ako?    

IV: No, opäť naše emócie, naše preferencie, oni sa taktiež...

IM: Formujú.

IV: Áno, formujú. Zároveň vytvárajú aj určité emocionálne pole...

IM: V každom prípade. Samozrejme.

IV: ...ktoré veľmi silno vplýva na Zem.

IM: A to, že to funguje, že to skutočne vplýva na okolité prostredie a na Zem. No prosím, príklad na zle viditeľných, lietajúcich živočíchoch, tých plazmoidoch. No...

IV: A čo týchto plazmoidov priťahuje? Tie isté emócie?

IM: A akože? No samozrejme.

IV: Oni, ako to chápem ja, sa nimi živia. V súlade s tým by sa ľudia mali zamyslieť, keď prejavujú hnev, nadávajú, kohosi nenávidia...

IM: Komu je to prospešné?

IV: ...závidia...

IM: Komu je to prospešné?

IV: ...koho kŕmia...

IM: Áno, a čo chovajú?

IV: Áno... Má zmysel chovať domácich kocúrov, keď okolo seba spúšťajú týchto plazmoidov? Myslím, že je to tak.

IM: Kocúr je viditeľný, možno ho pohladiť, možno ho vyhnať. Ale neviditeľná časť je samozrejme pre človeka škodlivejšia.

IV: Kvôli tomu sme ukázali aspoň tieto filmy. Mimochodom, veľmi veľa ľudí týchto plazmoidov... na internete napríklad mnohí píšu, že ich dokonca možno často spozorovať na fotografiách pri použití blesku fotoaparátu.

IM: Je ich veľmi veľa, je ich masa...

IV: V komentároch pod videom ľudia ustavične posielajú svoje fotografie.

IM: No samozrejme...

IV: Ako fotia plazmoidov.

IM: Áno, je ich veľmi veľa a sú navôkol. Všade, kde sú ľudia... Poviem to jednoduchšie, všade, kde je potrava – je ten, kto ju bude jesť.

IV: To je výstižné.

IM: To je normálne.

IV: A teraz pozrite, populácia Zeme nám narastá. A vychádza to tak, že ak je to množstvo na pozícii Živočíšnej podstaty, povedzme nenávisti, akejsi pýchy, túžbe dominovať, tak sa prirodzene negatívna energia na Zemi zväčšuje. A pri zväčšovaní sa začína koncentrovať v niektorých miestach. A to, prirodzene, vedie k istým poruchám, čisto prírodným.

IM: Určite.

IV: A samozrejme to povedie ku katastrofe. A tu sa dokonca ponúka taký záver, vychádzajúc z traktátov, o ktorých hovoril Andrej, že možno je 8 miliárd – kritickým bodom.

IM: Nie. V žiadnom prípade. Naša zemeguľa môže uniesť aj 50 miliárd, nič strašné to nie je. Aj uživiť a nič strašné to nebude. Naopak, Zem bude prekvitať, ani žiadne asteroidy nebudú hroziť, aj zemetrasenia budú kontrolovateľné. To všetko je možné... Teraz to opäť pre niekoho znie ako rozprávka, ale toto všetko je reálne.

IV: Ponúka sa teda záver, že negatívne k sebe priťahuje negatívne. A pokiaľ...

IM: Čo zaseješ, to aj zožneš. A to je skutočnosť. To je pravda. Všimnite si, vraciame sa... Ľudia, ktorí sa dodnes nadchli, koľko ich reaguje. Veď o čom hovoria? Keď žili obyčajným ľudským životom, kým nepozorovali tie duchovné poryvy vo svojom vnútri, aké to bolo sivé, sivé a mŕtve, iba občas radostné. A teraz, keď zahoreli, keď precítili a pochopili túto podstatu, začínajú sa deliť. Delia sa s inými ľuďmi a rozhárajú sa stále silnejšie. Veď to je pravda.

AD: Áno. To je pravda. A stávajú sa reťazce udalostí а náhod. Človek sa s týmto začína deliť a samotné udalosti sa tak skladajú, že sa prejavujú aj možnosti, aby sa to ďalej... A toto, viete, ukazuje ešte na ten fakt, že skutočne stojí zato, aby si človek vybral to svetlo vo svojom vnútri, pretože ono naozaj vyvoláva ďalší ohromný neuveriteľný reťazec, ktorý vedomie nemôže ani spočítať.

IM: Samozrejme.

AD: Udalostí, ktoré vyzývajú k tomuto zjednoteniu, akoby impulz. A toto vnútorné pochopenie tohto skutočného, čo chce byť nájdené, objavené, zjednotené, práve ono nabáda k pripojeniu sa k hnutiu. V súčasnosti je obrovské množstvo pripájajúcich sa ľudí. A tento proces sa neustále násobí, pretože každý človek sa nielen chce pripojiť, ale ihneď chce aj konať.

IM: Dobré vytvára dobré.

IV: A ukazuje sa, že ľudstvo má predsa len šancu všetko napraviť a zmeniť ...

IM: Nie všetko.

IV: Nie všetko.

IM: No poviem to tak, že ľudstvo má šancu prežiť.

IV: Еxistuje šanca prežiť, ak ľudstvo zmení vektor svojho rozvoja, ak predsa len pochopí, že...

IM: My sme ozvučili slová Sufiho. Nuž poďme sa na ne sústrediť, aby sme nerobili svoje závery. My iba hovoríme: «Ľudia milujte sa navzájom. Buďte ľuďmi. Dôstojnými toho, aby ste boli ľuďmi.».