V roku 1947 boli v jaskyniach na brehu Mŕtveho mora nájdené staroveké rukopisy, "Kumránske zvitky" nazvané podľa miesta nájdenia - oblasť Kumrán. Podľa odborníkov boli zvitky napísané v časovom horizonte medzi 2. storočím pred našim letopočtom a 1. storočím nášho letopočtu. Obsahujú texty "Vojna synov svetla a synov tmy" a Kumránske kostolné piesne. Je pozoruhodné, že boli napísané pred tým, než svätý Ján opísal v Apokalypse bitku pri Armagedone. Hovorí sa v nich o budúcich udalostiach – o poslednej bitke medzi dobrom a zlom, o tom, ako sa svet otrasie v základoch, kde vodcom temnoty je Belial, v prekladoch niekedy nazývaný Beliáš.

V textoch "Kumránskych zvitkov" sú nasledujúce riadky:

A potom potoky Beliala

Preniknú do hĺbky Abaddonu,

Myšlienky priepastí zmätú,

Rozjatrené v ich hlbinách,

A Krajina vtedy zaplače

O veľkom ohni vo vesmíre,

Jej myšlienky sa stanú hlasité!

 

Oslabnú, zachvejú sa Základy vesmíru,

Lebo vojská Najvyššieho

Vstúpia do boja,

Povedú bitku bez oddychu,

Kým nedôjde k Dovŕšeniu,

A toto nemá vo svete obdobu!

 

Abaddon znamená "záhuba", "zničenie, ukončenie existencie", "smrť". Dávni ľudia, ešte dávno predtým, než vznikli dnes nám známe náboženstvá, spájali tento trojrozmerný svet so smrťou, v ktorom človek buď zomrie, alebo sa duchovne oslobodí a získa život skutočný. Encyklopédia kulturológie uvádza, že o Abaddone sa zmieňuje aj Biblia a znamená to "ničivú silu", "hlboké tajomstvo podsvetia, skryté ľudským očiam, ale otvorené očiam Boha". Je zaujímavé, že v Apokalypse je Abaddon nazývaný grécky "Apollyon" ("ničiteľ"), a zrejme nie bez dôvodu znie názov gréckeho boha Apolón     ("šípy strieľajúci"). V starých proroctvách týkajúcich sa súčasnej doby je svojráznou postavou Belial. Posúďte sami, v encyklopédii "Mýty národov sveta" je nasledovná charakteristika Beliala:

- vnútorná prázdnota, ZBYTOČNOSŤ, márnosť (spomeňme si, že pri dominancii živočíšnej podstaty, človek prežíva stav vnútornej prázdnoty, nemôže zažívať hlboké pocity, zamotáva sa do márnych, nepotrebných vecí, ktorými sa počas dňa zaoberá);

- klam A LOŽ, KTORÉ SÚ deštruktívne PRE ČLOVEKA (spomeňme si na to, že človek žije v ilúziách, ktorými sa sám trápi, mrhá časom svojho života, ničí svoj duchovný život).

 - niečo nereálne A NEBEZPEČNÉ, škodiace práve svojou PRÍZRAČNOSŤOU spomeňme si aký je vplyv neviditeľného sveta na viditeľný, na to, ako sú ľuďom bezdôvodne vnucované tie či iné myšlienky, kvôli ktorým sa potom človek trápi a živí ilúziu. Alebo na to, že ľudia z neznalosti svojej podstaty tvrdia, že myšlienky sú ich vlastné. Nechápu, ako môže existovať Živočíšny rozum, keď ho nevidia.

- čo je však najviac zdôraznené je to, že on sa javí ako pokušiteľ ČLOVEKA, ktorý ho zvádza k hriechu, verbuje do radov "synov Beliala" a snaží sa ho premeniť na malého Beliala.

Symbol Beliala

Dieťa, ktoré je pod nadvládou živočíšneho princípu, v období sexuálneho vzostupu, (1. vzostup 5-7 rokov, 2. vzostup 11-13 rokov) získava prvú skúsenosť manipulácie s ľuďmi. A čím skôr dieťa takú skúsenosť získa, tým silnejšie sa počas dospievania bude v jeho podvedomí upevňovať túžba po ovládaní iných, tým aktívnejším a nádejnejším sprievodcom vôle Živočíšneho rozumu sa potom táto osoba stane. Lebo za všetkým sa skrýva mechanizmus manipulácie, pripútanosti a výber programov Živočíšneho rozumu, ktorý uskutočňuje Osobnosť. Ak v tomto období v človeku dominuje živočíšny princíp, tak vďaka sile prvého vzostupu jeho živočíšna podstata vytvára a utvrdzuje vo vedomí človeka obraz manipulátora, ktorému pripisuje alfa postavenie. Práve preto sa zavádza v školách a škôlkach povinná sexuálna výchova. Naverbovať malého Beliala.

Skutočná vojna Živočíšneho rozumu o kompletnú moc nad ľudstvom sa odohráva v neviditeľnom svete a prejavuje sa v každodenných myšlienkach ľudí, ovplyvňuje ich skutky a konanie. Prejavuje sa to vnucovaním určitej spotrebiteľskej ideológie svetovej spoločnosti prostredníctvom informačných technológií, vo vytvorení celosvetovej siete pre kontrolu nad informáciami, nad ľudskými myšlienkami, za účelom vyvolávania ešte väčšej žiadostivosti a spotrebiteľstva v nich. A to všetko je založené na moci, manipulácii a primárnych silách človeka. To všetko ešte viac zotročuje Osobnosť a Dušu človeka v zajatí trojrozmernosti, odsudzuje ju slúžiť smrteľnému a dočasnému, namiesto duchovného oslobodenia.

Obyčajný, moderný človek v akejkoľvek krajine sveta, ktorý má prístup k médiám, a ktorý sleduje správy o udalostiach vo svete, pozerá filmy, číta noviny a časopisy sa časom stáva ľahostajným k tomu, že niekde dochádza k zabíjaniu tisícov nevinných ľudí kvôli tomu, aby niekto dosiahol moc a finančné záujmy. Všimnite si, že sprievodca Živočíšneho rozumu, ktorý je ním úplne ovládaný sa zaujíma iba o množstvo ľudských strát.

Pre sebecké záujmy jednotlivcov sa navzájom zabijú tisíce ľudí v boji za prívlastky Boha, vnútené kňazmi. Vedú sa vojny za získanie nerastného bohatstva, určitého teritória, alebo zotročenia ľudí. Takzvaná Elita vraždí novorodencov, aby získali dodatočnú silu /energiu života/ a mohli nás ovládať práve cez vedomie, cez myšlienky, a miliardy pritom mlčia, čo znamená, že sú pod kontrolou systému. Zamyslite sa nad tým, miliardy ľudí mlčia? Tak kde je tá vaša ľudskosť?!

V dospelom veku si človek často vyberá spôsob života, ktorý kvalitatívne odráža zmysel frázy - "premieňajúcu ho na malého Beliala". Predpokladá sa, že Belial podnecuje ľudí k hriešnym činnostiam, zvlášť k sexuálnej zvrátenosti a vášni, a je stelesnením zla. Nie nadarmo bol neskôr v náboženstvách pomenovaný ako démonická bytosť, duch nebytia, lži a ničenia. V rámci celého ľudstva, ak zvážime pôsobenie Živočíšneho rozumu cez vedomie na ľudí, a spotrebiteľský formát myslenia dnešnej spoločnosti, tak vzhľadom na všetky vyššie uvedené informácie si môžeme predstaviť, koľko takých naverbovaných "synov Beliala" teraz pobehuje po svete. Títo ľudia nemajú ani potuchy, že sú zotročení a slúžia svetu, ktorý je pre nich neviditeľný. Z nevedomosti a bezstarostnosti ho stále podporujú svojou voľbou, pretože túžia po moci nad inými, chcú nimi manipulovať, myslia si, že vnucované im myšlienky sú ich vlastné a pritom tieto myšlienky sú cudzie duchovnej podstate človeka.

Z knihy "AllatRa"

"Stačí sa rozhliadnuť okolo, čo sa dnes deje: boj o moc, kňazský, politický, ekonomický útlak ľudí bandami od archóntov, dominancia trhových, spotrebiteľských vzťahov, ktoré v ľudoch utvára čisto materialistické myslenie, vzájomné vzťahy, založené na zvieracích inštinktoch. Dochádza ku skutočnému agresívnemu informačnému útoku na ľudskú spoločnosť zo strany Živočíšneho rozumu, v podstate k informačnej vojne. Súčasný človek najčastejšie robí voľbu smerujúce k matérii, prakticky nevychádza zo sféry vplyvu vlastného Živočíšneho princípu, svojou prízemnnou osamelosťou, egoizmom. A ako sprievodca núti rovnaký model aj ostatným a ani si pritom neuvedomuje, že sa sám nachádza v moci Vôľe, ktorá je jeho Duchovnému princípu cudzia. A toto práve je tá moc, "tvár Satana", Živočíšneho rozumu, ktorý zotročil ľudstvo a potuluje sa po ňom bez masky.

Avšak možnosť všetko zmeniť je v rukách ľudí samotných! Ľudia čakajú na božský zákrok. Ale je to rovnaké ako v dialógu človeka s Bohom. Môže to byť dosiahnuté iba osobnou voľbou, činmi a reálnou duchovnou premenou človeka samotného! "

A žreci a politici nechápu, že sú sami ovládaní, že sú len súčasťou systému. Skryto vo vnútri živia nádej na získanie neobmedzenej moci a nemôžu pochopiť, že sú len  sprievodcami vôle Živočíšneho rozumu šíriacimi medzi ľuďmi Smrť. A tieto túžby a myšlienky nie sú ich, oni len vystupujú ako činitelia cudzej vôle a sú riadení Živočíšnym rozumom. Túžba Živočíšneho rozumu po neobmedzenej moci nad ľudstvom je zrejmá, snaží sa potlačiť aj tie najmenšie prejavy duchovna v ľuďoch. Veď o tom sa hovorilo v dávnych predpovediach o globálnom víťazstve Beliala a jeho štruktúry. Dnes je táto vojna v plnom prúde a Belial už takmer vyhral, vzhľadom k tomu, ako rýchlo sa vo svete mení myslenie ľudí, aké sa propagujú hodnoty, ako sa stráca ľudskosť a svedomie. Táto vojna sa odohráva v ľudskej mysli, je oku neviditeľná, ale dôsledky pôsobenia neviditeľného sveta na sebe dobre pociťuje ako každý jednotlivec, tak i celá spoločnosť.

Z knihy "AllatRa"

Rigden: Náboženstvo, to je len vonkajšia forma, rôznorodosť, ktorú si v rôznych dobách vymýšľali žreci, predovšetkým kvôli realizáciu vlastných pozemských cieľov. Ako základ nadstavby (v tejto podobe najrôznejších špekulatívnych koncepcií) poslúžili práve duchovné znalosti, ktoré sa v rôznych dobách dávali národom a potom sa odovzdávali z generácie na generáciu. V opačnom prípade by náboženstvá neboli pre ľudí atraktívne. Ľudia vnútorne, Dušou cítia skutočné duchovné zrnko, nech už ho žreci zahalia do akejkoľvek šupky, vymyslenej ľudským rozumom.

Anastasia: Áno, neraz ste nám rozprávali o tom, že každého človeka po smrti jeho tela, či už to chce, alebo nie, čaká v neviditeľnom svete "osobný Súd". Ako tomu rozumiem,   v náboženských koncepciách, napríklad v kresťanstve, islame, zoroastrizme, dochádza   k splynutiu pojmov osobného Súdu človeka po jeho smrti a celkového Súdu ľudstva, ktorý ste spomínali, teda že je všetkému žijúcemu ľudstvu predurčený "Súdny deň".

Rigden: Celkom určite. Obdobie Na Križovatke. Oddávna sa v rôznych proroctvách hovorilo o tom, že v určitú dobu u žijúcich ľudí nastane celkový "Súd" pre celé ľudstvo.

Anastasia: V knihe Na Križovatke som písala o napĺňajúcich sa proroctvách rôznych národov sveta: Sumerov, Mayov ("Proroctvá Vtáčieho človeka"), Keltov (proroctvo "Kolesá času"), Peržanov a tak ďalej. Mimochodom, u Peržanov sa v zoroastrizme, ako ste hovorili, zachovalo veľa informácií o posmrtnom živote, Vzkriesení, Súdnom dni ("Frašegird"; vo význame "robenie (sveta) dokonalým"). Podľa náboženských predstáv stúpencov zoroastrizmu majú na pozemský svet prísť tri Šao-Santa (Šao-Santa je avestánské slovo, príčastie budúceho času od slovesa "spasiť" - "zachraňovať"). Prvý dvaja Šao-Santove budú musieť na konci časov obnoviť učenie Ahura Mazdu. Potom príde posledný Šao-Santa kvôli konečnej bitke proti nositeľom zla, konať "Posledný súd". Tiež sú tu informácie o tom, že na konci časov, kedy bude vyčerpaný kruh tisícročných evolúcií (až zvíťazí asa - Pravda, Spravodlivosť, Dobro), môže konečne nastať "raj na zemi", kde budú ľudia žiť šťastne: krajina bude ako údolie; bude jeden jazyk, jeden zákon pre všetkých. Každý cnostný človek približuje túto udalosť premeny sveta svojimi myšlienkami a skutkami. Z hľadiska dnešného dňa sa všetky tieto predpovede už nezdajú byť legendami.

Rigden: Áno, všetko závisí len na ľuďoch, na ich voľbe. Jednoducho väčšina ľudí dnes nerozumie dôležitosti týchto procesov, dôležitosti osobnej duchovnej premeny, ktorá nielenže môže človeku otvoriť cestu na Večnosť, ale bude mať za následok aj premenu okolitého sveta.

Je pozoruhodné, že aj v súčasných náboženstvách narazíme na tieto dávne predpovede, ale v rôznych podobách a s rôznymi menami hlavných postáv. Zarážajúce je ale to, že všade v nich bola duchovná zložka nahradená. S cieľom objasniť procesy neviditeľného sveta, ktoré ovplyvňovali myslenie človeka, ľudia v dávnych dobách používali alegórie trojrozmerného sveta. Ale keď bola duchovná zložka znalostí zničená, ľudia začali vnímať tieto informácie doslova ako akúsi vojnu hmotných objektov v trojrozmernom svete, bojujúcich za ich Dušu. Samozrejme, veľmi tomu napomohli kňazi, ktorí sa ľuďom snažili vnútiť takýto spôsob chápania znalostí. Pre nich je výhodné vo veriacich posilňovať strach, aby rozšírili svoj elektorát, a pre upevnenie svojej moci rozpútavajú vojny pod príkrovom tej či onej viery. A tak veriaci očakávajú, že budú po smrti vzkriesení v tele, až nastane čas Armagedonu, ktorý sa už údajne blíži. Obyčajní ľudia sa veriacim rôznych náboženských smerov posmievajú, ale pritom sa pre všetky prípady zásobujú naftou a potravinami. A čo keď koniec sveta naozaj nastane? Ako prví, tak aj druhí sú natoľko ovplyvnení a zaslepení systémom, že vôbec nechápu ani seba, ani jeden druhého a pozerajú sa na prapôvodné duchovné znalosti s obrovským nepochopením a pochybovačnosťou.

Pre moderných ľudí je ťažké pochopiť starobylé duchovné znalosti. Čakajú skôr na bitku vo viditeľnom svete, čo aktívne využívajú politici a kňazi. A v tom tkvie víťazstvo Živočíšneho rozumu, pretože nepriateľ je pre ľudí neviditeľný a jeho zbraň pôsobiaca z neviditeľného sveta cez vedomie človeka, útočí na Osobnosť. V skutočnosti táto vojna, posledná bitka Dobra a Zla, ktorá bola dávno predpovedaná, už teraz prebieha v každom človeku.

Moderné predpovede, ktoré dnes šíria rôzne náboženstvá uvádzajú, že výhra bude na strane dobrých síl. Avšak v starobylých proroctvách nebolo nikde uvedené, kto vlastne vyhrá tento posledný boj. Uvádzajú sa iba dôsledky, ktorým budú ľudia čeliť v prípade výhry tej či onej strany. Ak vyhrá Zlo, potom zničí všetkých ľudí. Ak vyhrá Dobro, nastane Zlaté tisícročie. Samotný výsledok bitky záleží na voľbe každého človeka, na koho strane sa nachádza, a kým naozaj je - synom temnôt alebo synom svetla.

Predpovede takisto uvádzajú, že ak duch Zla ovládne svet ľudí, a už už sa bude pokladať za víťaza, ľudia dostanú pomoc z duchovného sveta. V niektorých predpovediach sa hovorí o knihe, v iných o meči danom Bohom, o Sudcovi, o Duchu Svätom, o Purpurovom Jazdcovi-Rigden Djapo, Anjelovi Apokalypsy, a tiež o znamení, okolo ktorého sa zjednotia bojovníci Svetla, ktorým sa predtým hovorilo Geliari, na záverečnú bitvu. Počas obdobia križovatky začne konfrontácia neviditeľných síl, dôjde k odhaleniu, a s neviditeľného nepriateľa bude strhnutá jeho maska. A prekrížia sa dva svety - viditeľný a neviditeľný, a každý bude bojovníkom brániacim pozíciu, buď temnoty, alebo svetla.

A je jedno, ktoré náboženstvo vyznávaš, či sa považuješ za ateistu, týka sa to všetkých. Nie je tu miesto pre náboženstvo, alebo politiku - ide tu o viac, než o záujmy hŕstky kňazov a politikov. V skutočnosti teraz ide o budúcnosť ľudstva.

Voľba je na nás. Zlo triumfuje, je vo všetkom a v každom. Prevláda v človeku, ale on si to neuvedomuje. Je to naozaj desivé, veď pre to, aby zlo dosiahlo svoje konečné triumfálne víťazstvo, stačí len nečinnosť dobrých ľudí. Všetko, čo sa teraz deje vo vonkajšom svete, je len výsledok našich nekontrolovaných myšlienok, ktoré nám posiela systém Živočíšneho rozumu cez vedomie, a my ich prijímame ako vlastné.

Úryvok z relácie Klíma. Budúcnosť je teraz.

T: Téma konca sveta je v posledných desaťročiach samozrejme veľmi častá. A boli predpovede od rôznych ľudí v roku 1996, kedy sa šírili reči, rozdúchavané vo svetových médiách, že Zem sa znova zrazí s kométou, tentokrát s kométou Hale-Bopp, ale nestalo sa tak. Pamätáme si rok 2000, kedy ľudia čakali, čo sa udeje príchodom milénia, čakali odbíjanie hodín, čo bude - ale nič sa nestalo. Ale, samozrejme, najväčší rozruch v masovokomunikačných prostriedkoch sa týkal dátumu 21. decembra roku 2012. To bol termín, kedy sa končil mayský kalendár. Existovali rôzne prognózy – aj že je to počiatok novej éry, aj že sa Zem zrazí s akousi planétou „X“, aj že budú nejaké kataklizmy. Všetci sa na to pripravovali...

IM: Ale v skutočnosti sa nikto nepripravoval. Veľa sa o tom hovorilo, ale fakticky nikto tomu neveril.

T: Zaujímavé je Igor Michajlovič, že sa ukazuje, že práve 21. decembra 2012 práve na tento dátum systém najviac zo všetkého skoncentroval svoju pozornosť. Čo je to za dátum? Čo sa udialo 21. decembra 2012?

IM: Povedal by som to tak: je to začiatok konca alebo začiatok začiatkov. Čo sa naozaj stalo? Stalo sa mnohé – je to začiatok obdobia Križovatky. To je to, čo sa naozaj stalo. Začal sa odpočet času. Keď vezmeme cyklus ľudskej civilizácie, ten sa rovná 12 000 rokov. A malý cyklus – to je obdobie Križovatky. Je to obdobie voľby ľudí, čo si zvolia – žiť alebo umrieť. A dvanásty rok – sa tým vyznačil. Jednoduchšie povedané, 21. decembra 2012 – je začiatok obdobia Križovatky, ktoré bude trvať 12 rokov (prepočítať je to ľahké, opäť spolu robíme futurologické prognózy). Čo vyberie ľudstvo za 12 rokov, to aj bude. A aká bude lehota realizácie v budúcnosti, po voľbe? To nie je ťažké vypočítať. Ale vôbec to nie sú stovky, ani tisícky rokov a dokonca ani desiatky. Opäť, koľko bude trvať realizácia? Fraktálne sa opakujúci (T: Dvanásť...) malý cyklus. Čiže počas tohto obdobia to môže byť aj ihneď, ale môže to byť aj trochu neskôr, ale nie viac ako je táto lehota. A treba pochopiť, že ak sa dejú takéto udalosti, tak to nie je zrazu. Je to pomalý proces, je roztiahnutý na niekoľko rokov. Ale ak sa tento proces začne, spätný vývoj už mať nebude.

T: Čiže v podstate ľudstvo má šancu urobiť tento (IM: Krok.) vnútorný krok, túto vnútornú voľbu teraz.

IM: Áno. Ale vzhľadom k tomu, koľko ľudí, povedzme to tak, podlieha kontrole... ako to tak kultúrne povedať, kontrole vedomia nad sebou.

T: Hovorili ste o cyklickosti, ale veď tiež veľa ... aj vedci potvrdzujú to, čo ste teraz povedali o cyklickosti procesov...

IM: Ale o tom vedeli...

T: Áno a vedeli o tom aj v dávnej minulosti.

IM: Aj v dávnej minulosti to vedeli. Myslíš, že teraz to nevedia? Vedia.

T: Len dokonca, viete...

IM: Ale nie je žiadúce o tom hovoriť, aby nenastala panika a podobne, pretože ľudia prepadnú beznádeji. No a ak, prepadnú beznádeji, tak prestanú kupovať. Ale predsa v našej civilizácii je hlavné čo? Obeh tovaru. Spotrebiteľská spoločnosť musí celú dobu robiť čo? Spotrebovávať. Či nie je tak? Na tomto sa drží všetko... celý zmysel existencie ľudstva.

Jednoduchá otázka, v čom je zmysel nášho ľudstva? Každý si nachádza nejaké odôvodnenie, kvôli čomu je tu – správne, nesprávne – no to už je voľba človeka. Ale v čom je zmysel samotnej existencie ľudí, ľudstva v celosti?

T: Prehliada sa ten bod, to, kam má prísť každý človek. Ale veď skutočne sa aj v náboženstvách, ak sa pozrieme na eschatológiu, hovorilo o dôležitosti ľudskej voľby, zvlášť v tomto období, v posledných časoch, že je nutná práve aktívna pozícia ľudí.

IM: 80 rokov potom ako odišiel Ježiš, vyhlásili posledné časy. A takto je to ustavične, až dodnes. A keď sa vyvinuli prostriedky masovej komunikácie, vznikol internet a podobne, vari sa o tom nehovorí? Dobre že nie každý rok je koniec sveta, sama si to teraz vravela.

T: Zaujímavé je, že v tomto období aj samotní ľudia v spoločnosti cítia, že je blízko...

IM: Práve v tom je bieda ľudstva, chápeš? Anjel, nachádzajúci sa vnútri človeka, to, čo my nazývame Osobnosťou, ten cíti pravdu a chápe. Ale dominujúce vedomie mu zakazuje dokonca sa pohnúť. A ihneď vzniká u človeka kopa starostí: buď sú so zdravím problémy, alebo s niečím iným, no oveľa dôležitejšie, než prežiť. Nie je to tak? (T: Áno.) A ak to zoberieme v meradle ľudstva, tak okamžite vznikajú kadejaké krízy, nejaké komplikácie – geopolitické, makroekonomické problémy, ktoré sa dostávajú do popredia. Teraz je celkovo situácia vyostrená, takmer do jadrovej vojny.

 

"Všetko záleží na samotných ľuďoch. Vonkajšie okolnosti vyplývajú z vnútorného sveta človeka. Čím viac sa človek bude stávať Človekom, čím viac bude kontrolovať svoje myšlienky a priania, tým viac bude získavať slobodu duša a jeho vedomie sa bude menej dostávať do pazúrov politiky archóntov, pričom bude človek chápať pravú realitu tohto sveta. A čím viac bude vo svete takýchto duchovne slobodných ľudí, tým viac bude slabnúť moc archóntov nad ľuďmi a tým rýchlejšie si ľudstvo vytvorí, zlaté tisícročie'. Takže všetko dobré začína v prvom rade z čistoty vlastných myšlienok! "

Z knihy Anastasie Novych „Sensei zo Šambaly IV"  

 

 

 

 

 

 

Zdroj:

Relácia: https://allatra.tv/sk/video/klima-buducnost-je-teraz

Encyklopédia znalostí kniha "AllatRa". Anastasia Novych.
allatra.tv/cs/book/anastasia-novykh-allatra

Encyklopédia "Mýty národov sveta".

Encyklopédia "Kulturológie".

Úryvok z relácie: https://allatra.tv/cs/video/zhreci-i-politiki