V predchádzajúcom článku bol vyvrátený mýtus o preľudnení Zeme, o čom svedčia aj porovnávacie mapy hustoty osídlenia. Ukázalo sa, že na planéte je ešte viac ako dostatok miesta vhodného na osídlenie ľuďmi. Podľa odhadov popredných svetových vedcov zo skupiny Allatra science, planéta je schopná uživiť 25 miliárd ľudí za predpokladu, že v oblasti spoločenských vzťahov budú prevládať morálno – kultúrne hodnoty.

Začiatkom roku 2017 mala planéta okolo 7,5 miliardy obyvateľov. Toto číslo je také vysoké, že je ťažké si čo len predstaviť také množstvo ľudí. V skutočnosti je to len 30% z dostupných možností Zeme, takže v súčasnosti nie je potrebné hovoriť o preľudnení. Okrem toho vďaka unikátnym prácam z oblasti Prapôvodnej fyziky Allatra, Zem je nielen schopná nakŕmiť a zabezpečiť všetkým potrebným také veľké množstvo ľudí, ale aj vytvoriť dostatočne komfortné podmienky pre život tak, aby mala každá osobnosť možnosť a čas venovať pozornosť svojej vnútornej a morálnej transformácii. Tak to bolo v predchádzajúcich civilizáciách, a tak to môže byť aj v blízkej budúcnosti, ak to ľudia budú chcieť a zjednotia sa vo svojom úsilí.

No vráťme sa späť do bodu tu a teraz a skúsme sa opýtať: "Koľko priestoru by dnes potrebovalo celé ľudstvo, ak by sa rozhodlo usadiť v jednom priateľskom a šťastnom meste?" Hlavnou príčinou takej masovej migrácie sa môžu stať globálne prírodné katastrofy. Podľa odhadu vedcov bude musieť v najbližších rokoch niekoľko miliárd ľudí opustiť svoje domovy. A aby druhá časť ľudí nebola zaskočená, a aby ich tieto čísla nevydesili, ale naopak stimulovali ich k tvorivej činnosti v prospech celého ľudstva, pozrime sa na celú záležitosť podrobnejšie.

Takže, mesto Zem s počtom obyvateľov 7,5 miliardy. Akú rozlohu by zaberalo, ak by všetci ľudia žili spolu v jednom meste? Prirodzene, rozloha mesta by závisela od hustoty osídlenia. Aké by bolo naše mesto, ak budeme vychádzať z reálne existujúcich, skutočných príkladov?

Ak by v tomto meste bola hustota obyvateľstva taká, ako v rozľahlom Nórsku, zaberalo by rozlohu rovnajúcu sa 70% územia Ruska. To je veľmi vhodná oblasť pre prežitie.

Ak by sme zobrali za základ Aachen v Nemecku, tak mesto „Zem“ by zaberalo s jeho hustotou osídlenia teritórium rovnajúce sa polovici Európy a všetkých 7,5 miliardy ľudí by žilo celkom pohodlne.

Ak by ľudia žili rovnako nahusto ako v Toronte v Kanade, tak by naše mesto malo rozlohu ako Irán. Ako môžete vidieť, mesto „Zem“ už nadobúda jasnejšie obrysy a nezaberá príliš veľa priestoru. Ale existuje na svete veľa miest, kde ľudia žijú oveľa stiesnenejšie.

Ak by v meste „Zem“ žilo 7,5 miliardy ľudí rovnako nahusto ako v mestskom štáte Singapur, zaberalo by plochu Etiópie. Ale ani to ešte nie je hranica rozumného spoločného súžitia ľudí.

Najľudnatejším mestom na svete je Manila na Filipínach. Na ploche len 42,88 km² tu žije 1,8 milióna ľudí. Ako možno vidieť, správnym prístupom k tejto problematike, kompaktné osídlenie 7,5 miliardami ľudí si nevyžaduje príliš veľa miesta.

Teraz sa pozrime, aký priestor by bol potrebný pre život 25 miliárd ľudí – práve toľko, koľko ich môže žiť na našej planéte. Ak za základ vezmeme Manilu, ako najľudnatejšie mesto, budeme potrebovať rozlohu 600 000 km². Do tejto kategórie patria také krajiny ako napríklad Ukrajina, Keňa, Turecko, Mjanmarsko, Jemen a ďalšie. Samozrejme, pri pohľade na mapu vidíme na nej vyznačené hranice. Ale je jasné, že v priateľskom, civilizovanom, duchovnom a tvorivom spoločenstve tieto čiary na papieri nebudú potrebné. Ľudia sa budú môcť voľne pohybovať kdekoľvek na svete.

Takže, v priebehu štúdie sme zistili, že na Zemi je viac ako dosť voľného priestoru pre život nie len 7,5 miliardy, ale aj pre 25 miliárd ľudí. Základ pre vyriešenie otázky zabezpečenia takého množstva ľudí všetkým potrebným pre pohodlný život bol už založený – sú to špičkové objavy v oblasti Prapôvodnej fyziky Allatra. V čom je teda problém? Otázkou je najmä morálny stav našej spoločnosti. Dokáže každý človek v sebe prekonať prízemné sebectvo a dostať sa z pút svojho vedomia? Dokáže sa každý človek stať vnútorne duchovne slobodným a podať ruku susedovi? Potom sa táto otázka fraktálne prenáša na celú spoločnosť. A dokážu si samotní ľudia na celom svete, a to bez výnimky, sadnúť za jeden okrúhly stôl a dohodnúť sa? Nehovorím o tých, ktorí rozdeľujú, je jasné, že tí sa nikdy nezjednotia. Hovoríme o ľuďoch... Dokážu? Univerzálne kľúče na riešenie všetkých základných otázok sú dané v knihách Anastasie Novych a predovšetkým v knihe kníh Allatra.