Kvantová provázanost

...úryvek z pořadu "Vědomí a Osobnost. Od předem mrtvého k věčně živému."

účastníci: IM - Igor Michajlovič Danilov, T - Taťjana

IM: Vezměme například kvantovou provázanost. Kvantová provázanost sama o sobě předpokládá, že dvě částice se mohou navzájem provázat, pokud se nachází blízko sebe. To znamená, že se současně objevily, jsou umístěny blízko sebe a mají mezi sebou určitou vazbu. V tomto případě se jejich vlastnosti vzájemně propojují. To znamená, že pokud tyto částice rozdělíme a pošleme je například  do  různých stran  Vesmíru, ony i nadále budou neoddělitelně propojeny a budou i nadále navzájem interagovat, přičemž bez jakékoliv ztráty času. Mezi nimi nebude žádné energetické spojení, které by bylo možné pozorovat, mám na myslí ...

T: ... to znamená spojení, které by bylo možné zaznamenat.

IM: Ano. Budou přesto mezi sebou propojeny a jejich spiny, tedy rotace, zůstanou od sebe navzájem odlišné. A když se například spin jedné částice otočí doleva, pak druhý - bude vpravo. Změníme spin, to znamená otáčení jedné částice, automaticky se to okamžitě odrazí na jiné částici, bez ohledu na to, jak daleko jsou od sebe. Přičemž, stane se to okamžitě, bez ztráty času, i přes obrovské vzdálenosti mezi nimi, což porušuje všechny fyzikální zákony, kterými moderní fyzika operuje. Proto podobnou vazbu mezi provázanými částicemi, například Albert Einstein nazval nadpřirozenou a samozřejmě ihned ji začal popírat.

Ale dánský fyzik Niels Bohr se svými společníky naopak tvrdil, že toto podivuhodné vzájemné propojení existuje. Avšak nehledě na své prohlášení, nemohl experimentálně prokázat jeho existenci. Bylo to spíše teoretické získávání zkušeností. Ale, dokonce i teoreticky, tuto vazbu Bohr vysvětlil velmi originálním způsobem - na příkladu dvou rotujících kol. No, aby to bylo pochopitelnější, vysvětlíme jeho příklad. Vezměme například dvě kola, která jsou vybarvena pruhy v různých barvách (červená a modrá) s fixní šipkou. Bohr vysvětlil, že pokud odnesou tato kola na různé konce Vesmíru a roztočí je, tak když při zastavení kola na jednom bude červená barva, na druhém okamžitě padne modrá. Podobná prohlášení Bohra, o takovém okamžitém propojení provázaných částic,však mařily teorii, která proslavila Einsteina, na což ten reagoval krajně bolestivě. A pro vyvrácení teorie Bohra předložil svou vlastní, naprosto materiální, vylučující veškeré kouzlo, teorii jakoby o nějakém vzájemném propojení provázaných částic.

Einstein jejich vazbu vysvětlil na jednom páru rukavic, uvedl nejvíce banální a jednoduchý příklad. Vysvětloval, že když vezmeme a vložíme rukavice do dvou krabic, například do dvou bedniček. Nevíme, která rukavice leží, ve které krabičce. Jedna krabice zůstává u nás a druhou, například, posíláme na druhý konec světa. Při otevření krabice vidíme, že máme například pravou rukavici. Proto automaticky v krabici, kterou jsme poslali na druhý konec světa, se bude nalézat levá rukavice. No, vysvětlil to dobře. Zapomněl však zmínit, že kvantová fyzika také předpokládá přítomnost dalšího momentu: rukavice, která se bude nacházet daleko od nás, musí být ještě obracená naruby (nejen levá, ale také obracená naruby). A když vezmeme tu, kterou máme my a začneme jí obracet naruby, tak ve stejné chvíli druhá rukavice se začne  také obracet naruby (na tamtom konci světa). To by však zničilo ucelený materiální model samotného Einsteina, který vytvořil a tak snadno vše vysvětlil. Proto o tom mlčel.

T: Ano, Pýcha v lidech ještě není mrtvá.

IM: Toto jeho široce propagované vysvětlení v zásadě plně uspokojilo společnost lidí, zajímajících se o fyziku, a také fyziky, kteří s ním souhlasili. Ale skutečné vědce-fyziky absolutně neuspokojila rukavicová teorie Einsteina, která ukazovala pouze na to, že provázané částice byly od počátku odlišné, nic jiného, jelikož nevysvětlovala jejich spojení, o čemž vlastně jak Einstein, tak i jeho skupina úmyslně mlčeli, neboť to také nemohli vše vyvrátit.

T: Zamlčeli, což znamená, přece jen něco věděli...

IM: Teoreticky, samozřejmě, chápali, že tomu tak je, toto by však opět přivádělo k tomu, že existuje nějaké jiné spojení a to by zpochybnilo Einsteinova slova. A kdyby přiznali, že toto spojení existuje, tak by to zpochybnilo jeho teorii, která byla předložena no, můžeme říci, jako protiváha teorie éteru. A jelikož by něco takového existovalo, znamenalo by to, že existuje také éter. Pokud existuje éter, pak existuje i volná energie a to znamená, že Tesla měl pravdu. A pokud Tesla měl pravdu, pak u lidí vznikne otázka: „Pročpak, promiňte, kupujeme uhlovodíky a nezískáváme elektřinu zdarma, které je kolem hodně?“ No, a proto bylo toto téma po mnoho let uzavřeno. Ale to neuspokojilo zvědavou mysl jiných vědců, kteří pokračovali v práci a pokoušeli se vyvracet téhož Einsteina, který říkal, že zatímco neexistují žádné experimentální důkazy takového spojení – znamená to, že takové spojení vůbec neexistuje. Existuje pouze ve fantazii těch, kteří to tvrdí a narážel tím na Bohra. Dokonce po Einsteinově smrti jeho následovníci i nadále tvrdili, že dokud neexistuje experiment – není možné to dokázat.

 

více v pořadu "Vědomí a Osobnost. Od předem mrtvého k věčně Živému" (09:20:40 - 10:01:06) na allatra.tv/cs nebo textová verze na allatra.cz