T: Je ľahké pre ľudí, ktorí sa teraz nachádzajú tam, v spoločenstve “Deviaty kruh Satana”, zrieknuť sa moci?

IM: Tí, ktorí predali dušu diablovi, sa ho už zrieknuť nemôžu, pretože dušu už nemajú a on ich úplne ovláda. A sám seba sa zriekať nebude. . Jednoduchá odpoveď. Nikdy nezapredávajte ani nezrádzajte Boha… nikdy.

T: A to, že si predstavitelia “Deviateho kruhu Satana” myslia, že sú najbližší kruh k Luciferovi, že sú…. To je… tento najbližší kruh - to je kruh zradcov.

IM: Veď oni sú najväčší egoisti a nafúkanci spomedzi všetkých ľudí, ak na to pristanú. Samozrejme, budú si myslieť, že je to tak. 

T: No v skutočnosti oni sú...

IM: V skutočnosti sú vzdialení. Okrem nich v tomto trojrozmernom  vládnutí, okrem tohto Deviateho kruhu, ktorý, ako predpokladajú  - že oni sú elita celého sveta, nuž, nad touto elitou sú takí chlapci, ako “Zelený Drak”, ktorí… my ako súčasní obyvatelia si ich pamätáme z ochrany Hitlera, kde boli členovia rádu “Zeleného Draka”.

A v skutočnosti je tento rád militantný, on existoval už v období  Ela. Bola to jeho stráž, boli to jeho ľudia. A s ich pomocou kontroloval svoje deti, ktoré vyhlásil za bohov - Jahve a ďalší - rozdelil medzi nich svoje národy. Okrem toho, že ich kontroloval pomocou lekárskych preparátov, ktoré im predlžovali život, kontroloval aj to, aby sa proti nemu nesprisahali alebo nespravili niečo iné. A práve osobná stráž, ktorá verne slúžila samotnému Elovi, výlučne jemu - to bol „Zelený drak“.

No “Zelený drak” sa úplne podriaďuje Archóntovi. A Archónti - však, tí majú blízko k  samotnému Satanovi. Takže, ako vidíte, nie Deviaty kruh je blízky jemu. Na každého Vidžaja sa nájde  Radža.

T: A tiež, čo hovorí vedomie po vzhliadnutí? Vraj   áno, dôležitá informácia. A čo sa napriek tomu stane po čase? Systém  tieto pochopenia zatiera.

IM:  Samozrejme, zatiera. Problém je však v tom, že dnes sme porozprávali o vážnych veciach, ale doslova po krátkom čase to ľudia všetko zabudnú. Vedomie začne hovoriť: „Veď, to nemôže byť, oni sú dobrí. Toľko fám sme sa načítali, napozerali”, a tak ďalej. Že „nie, to všetko je inak, všetko je v poriadku“. Prečo? Pretože človek sa začne zo strachu jednoducho skrývať, a vedomie sa mu bude vtierať. A opäť, tá ich sila, vďaka ktorej sú tu takmer všemocnými bohmi, táto sila núti ľudí meniť svoj názor na nich.

No a tu je výsledok,  prečo to robia. Preto, aby ste ich videli takých, ako oni chcú, a nie takých, akými sú. Kvôli tomu aj predali svoju dušu, aby ste ich napodobňovali, aby ste sa im snažili priblížiť a podriaďovali sa im. Všetko je jednoduché. Všetko je veľmi jednoduché.

No znovu,  treba povedať, že títo... Deviaty kruh, ako som už spomínal, je ľahké, takpovediac, postaviť tam, kam patrí: stačí len spotrebiteľský formát spoločnosti (to je jediná spoločnosť, v ktorej sa môžu rozvíjať)... tento spotrebiteľský formát zmeniť na tvorivú spoločnosť, kde sú si všetci rovní, kde niet moci nad ľuďmi, kde sú ľudia slobodní a dôstojní, a to všetko prestane. Jednoducho nebude možné takto konať. Touto cestou je ešte stále možné s tým skončiť, ale okrem satanistov, takýchto zjavných, sú aj oveľa horšie sily.

Vezmime si,  napríklad, takých kandukov. Nie je to to  najvyššie, takpovediac, najbližšie (T: ...Luciferovi) Luciferovi, však. Veď oni ľudí nezabíjajú otvorene, nevystatujú  sa tým, nesnažia sa získať moc, pretože skutočne poznajú hodnotu života, pretože pre nich každý deň - to sú posledné slobodné nádychy. . No napriek tomu (mám na mysli týchto kandukov) sa nechajú zvádzať práve mocou. Nie touto mocou, ale skutočnou mocou, tajnou mocou, keď si berú ľudské životy ako svoju potravu, dokonca sa ani nepriblížia k človeku, nachádzajú sa v obrovskej vzdialenosti od neho  - a chytiť ich za rúčku sa nepodarí. Oni sú nútení spôsobovať nešťastie v trojrozmernosti, ale sami sa nachádzajú na druhej strane.

A teraz si predstavte, že dnes je na svete takých neľudí, ako sú kandukovia, no v priemere niekde okolo 10 tisíc. Je skutočne dosť ľahké  vypočítať, akú škodu spôsobujú ľudstvu. Kanduk požiera niekoho život každé 3 dni. Aktivita kanduka trvá v priemere 70 rokov. Tak pozrite, banálne za rok zožerie  120 ľudí. Dnes ich je približne 10 tisíc. Stačí vynásobiť 120 číslom 10 - a uvidíte, akú armádu ľudí kandukovia požerú. To je okrem týchto predstaviteľov Deviateho kruhu. Jednoduchá matematika,  za rok požerie ... nie ich telo, ale to, čo sa nazýva životnou silou, na východe to nazývajú pránou. A toto odoberá, a preto poľuje na ľudí. No, spravidla sa to v našom trojrozmernom svete prejavuje ako samovražda, nešťastná náhoda,  autohavária, nevysvetliteľná smrť.

T: Teraz je ľahko pochopiteľná štatistika WHO (Svetová zdravotnícka organizácia), podľa ktorej každých 40 sekúnd niekto na planéte zomrie na samovraždu.

IM: Presne tak. Každých 40 sekúnd si niekto nakŕmi svoje nenásytné črevo. Ale čo s nimi robiť - to už je  problém.

T:  Áno, jednoducho  teraz, keď vidíš a chápeš, kto patrí takpovediac k rádu (IM: Deviateho kruhu)... Deviateho kruhu, potom chápeš, že... a kto má predsa  pracovať a ako čeliť kandukom...

IM: No a opäť, kto bude skutočne propagovať slúženie Bohu a odkiaľ sa vezmú hrdinovia? Veď, opäť, egoizmus, pýcha, lož, vnútená predstaviteľmi tohto Deviateho kruhu. A majú všetko: majú televíziu, majú moc, majú súdy a všetko ostatné. Ale ľudia majú svedomie, ľudia majú dušu, ľudia majú Osobnosť. A čo je najdôležitejšie, ľudia majú vieru v Boha. Tak ako je to možné, že to dopúšťajú?!

T: Ako sa môže  človek ochrániť pred vplyvom kanduka, ochrániť seba a svojich blízkych?

IM: Nuž, pred vplyvom kanduka sa človek ochrániť môže a neraz sme o tom hovorili. Ak je človek skutočne slobodný, slobodný ako Osobnosť, keď slúži Bohu, stojí pevne na duchovnej ceste, potom sa žiadny kanduk ani nikto iný nepriblíži. Pred kandukom sa človek môže  ochrániť, ale pred predstaviteľmi Deviateho kruhu - to je už otázka, pretože oni majú aj armádu, aj mocenské štruktúry. A jeden človek nemôže vzdorovať týmto ...najvyššej elite dnešného sveta, bohužiaľ.