JEDINÉ ZRNO

fundamentální sociálny výskumný projekt Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“

Základná úloha – preanalyzovať súčasné osobitosti duchovného rozvoja, úroveň uvedomenia v chápaní hlavných prvkov hodnotového kontextu náboženského svetonázoru vo svetovej spoločnosti. Odhaliť jediné zrno duchovných znalostí na báze spoločných pôvodných duchovných zŕn svetových náboženstiev, prúdov a smerov a tiež schémy práce vedomia, jeho mozaikovitý a ambivalentný charakter (dvojaký, obsahujúci v sebe protirečenia), zvláštnosti spiatočníctva („zatemnenia“, tmárstva, nevraživosti) vedomia, preferenčné algoritmy reakcií na ním vnesené špecifické zmeny, zviazané s vieroučnými princípmi v rôznych náboženstvách; možnosti a varianty nivelácie prejavov duchovno-mravnej krízy v podmienkach globalizácie. Ukázať, aké sú osobitosti ducha zjednotenia a protirečení vedomia v duchovnom dedičstve ľudskej civilizácie. Nájsť spoločné sociálne a duchovno-mravné faktory konsolidácie svetovej spoločnosti v súčasnej etape.

Smery výskumov:

1. Aké je jediné duchovné zrno všetkých náboženstiev, ktoré má priamy vzťah k duchovnému rozvoju človeka a nie k formálnej obradnosti?

* Aké spoločné duchovné zrná majú náboženstvá?

2. Ako oddeliť pôvodné zrná znalostí od pliev, vnesených deštruktívnym vedomím?

* Ako dochádza ku skresleniu duchovných znalostí vedomím pre uspokojenie jeho vlastných materiálnych prianí, túžby po mágii, prospechu a panovačnosti?
* Aké zmeny vnášalo egoizmom prekrútené vedomie do zdrojov duchovných znalostí rôznych náboženstiev?
* Ako dochádza k rozdeleniu a drobeniu celostného duchovného zrna znalostí deštruktívnym vedomím? Príklady a dôkazy.

3. Duchovná zrelosť a cesty zjednotenia, konsolidácie ľudí na základe spoločných zŕn duchovného dedičstva ľudskej civilizácie.

Základnými princípmi výskumu dobrovoľníkov MSH „ALLATRA“ sú objektivita, nezaujatosť, nezávislosť od vplyvu politických a religióznych faktorov.

Metodika vykonávaných výskumov je vystavaná na kľúčoch inovatívnych znalostí o vedomí a Osobnosti, vysvetlených Igorom Michajlovičom Danilovom v relácii „VEDOMIE A OSOBNOSŤ. OD VOPRED MŔTVEHO K VEČNE ŽIVÉMU“, ako aj v knihách Anastasie Novych („AllatRa“ a iných).

Oficiálna pošta projektu „JEDINÉ ZRNO“: edinoezerno@allatra.org

 

Zdroj: https://allatra.eu/blogs/jedine-zrno