Historie starověkého světa: Mezopotámie, Sumer. Historie starších, vysoce rozvinutých civilizací. Část 4.

Textová verze filmu „ATLANTIDA. ELITA V HLEDÁNÍ NESMRTELNOSTI“, který byl uveden v pořadu „OD ATEISTY KE SVÁTOSTI".

Část 3: 00:23:11 - 00:27:53 (čas filmu)

Jak to bylo…

Jak to bylo. Foto

Když přišla doba patriarchátu, kněží a vojenští vůdci si uzurpovali moc.

Éra patriarchátu. Foto

Uzurpování moci ve starověku. Foto

Žreci. Foto

Tak se objevila spousta bohů, obdařených lidskými vášněmi, а krvelačných bůžků, kteří byli zobrazováni v hmotných tělech se symboly moci a atributy nesmrtelnosti.

Zástup bohů

Zástup bohů. Foto

Nenasytní bůžci. Foto

Symboly moci. Foto

A celý tento systém moci byl popularizován díky směsi špetky duchovních zrn skutečných Znalostí (jinak by to nebylo přitažlivé pro většinu lidí) a šablon výhodných pro systém, jako je rozdělení lidí, nadvláda jedněch nad druhými, nenávist, nesnášenlivost.

Popularizace systému moci. Foto

Duchovní zrna. Foto

Podřízení moci. Foto

Rozdělení lidí. Foto

Nadvláda. Foto

Nesnášenlivost. Foto

Výsledkem byla degradace společnosti podle předepsaných šablon vědomí: vojenské střety, dobývání, vykořisťování.

Degradace společnosti. Foto

Vojenské střety. Foto

Dobývání. Foto

Vykořisťování lidí. Foto

Město Babylon - rytina

Dějiny starověkých válek

Jednoduchým příkladem jsou první sumerské městské státy, ve kterých vládli první králové.

Dějiny starověkého světa. Mezopotámie. Foto

Sumerské městské státy. Foto

První králové. Foto

Sumerská civilizace. Foto

Mezopotámie. Foto

Mezopotámie. Sumer. Foto

Storia Profonda. Foto

Columbia History World. Foto

Vytvoření Mezopotámie. Foto

Přemýšleli jste někdy o tom, proč světové dějiny v různých zemích světa ve školních učebnicích, v učebnicích pro vyšší vzdělávací instituce, začínají od IV. – III. tisíciletí před naším letopočtem, od starověkých měst Mezopotámie a Egypta?

Starověká Mezopotámie. Foto

Celosvětová  historie. Foto

Světová historie. Knihovna

Starověká civilizace Číny. Foto

Učebnice historie. Foto

Školní učebnice. Foto

Učebnice pro vysoké školy. Foto

IV-III tisíciletí př.nl. .. Foto

První babylonský stát. Foto

Starověký Egypt. Foto

A pak jsou zpravidla uvedena starověká Indie, Čína, Ellada (starověké Řecko).

Pravidla a hierarchie. Foto

Rozkvět lidské civilizace - Sumer. Foto

Historie – první lidé. Foto

Proč se pozornost nových generací speciálně soustřeďuje především na tento region Středního Východu, a právě na toto časové období?

První města světa, 5. tisíciletí

Mezopotámie. Foto

Mapa Mezopotámie ze starověku. Foto

Kolébka civilizace. Foto

Knihy z historie - Čína. Foto

Bojovníci a řemeslníci. Foto

Potopená Atlantida. Foto

Boj o nadvládu sumerských městských států. Foto

Rané civilizace. Země Šineár

Světová historie. Otroctví a smrt. Sumer

Světová historie. Sumer

Světová historie. Sumer, Babylon, Mezopotámie

Světová historie. Vytvoření státu

Atlas of the world history. Oxford

Starověký svět. Historie. Foto

Starověký svět. První civilizace

Starověký svět. Japonsko

Starověký svět. Čína

Vzestup a pád starověké civilizace

Vzestup a pád starověké civilizace. Foto

Vzestup a pád starověké civilizace. Klínové písmo

Chrám Sumera

Storia facile

Storia facile. První civilizace

Storia facile. První civilizace - Sumer

Mezopotámie, Sumer. Dějiny starověkého světa

Na základě čí iniciativy, nebo přesněji, kdo je sponzorem dominance zrovna takového názoru v této přibližné vědě o hádání dat a událostí?

Zkreslená historie. Foto

Historie. Foto

Jakoby předtím nebylo nic významnějšího: ani megalitická města na různých kontinentech, ani Tripolská desetitisícová města na území starověké Evropy, či vysoce rozvinutá města v Euroasii, jejichž obyvatelé vedli mírumilovný způsob života.

Megalitická města. Foto

Peru. Foto

Gobekli Tepe. Arkaim. Hajilar

Gobekli Tepe. Arkaim. Hajilar. Foto

Tripolské symboly. Foto

Tripolská kultura. Foto

Tripolská kultura. Foto

Arkaim. Foto

Nejstarší města Evropy

Stavby starověkých civilizací

Starověká města. Foto

Nemluví se dokonce ani o tom, že před Sumery žili lidé v Mezopotámii, kteří zvláště ctili znak AllatRa, stejně jako jiní lidé z dávných dob na různých kontinentech.

Skalní kresby. Foto

Ornament starověkých nádob

Znak ALLATRA ve světových kulturách

Symbolické zobrazení znaku duchovní transformace u různých národů – AllatRa. Podrobnější informace o znaku AllatRa a dalších znacích jsou popsány v knize Anastasie Novych „AllatRa“. Kniha je volně dostupná na stránkách allatra.tv

ZNAK ALLATRA V KULTURÁCH SVĚTA
12.-1. tisíciletí před n.l.

A proč v této „světové historii vyvolených“ byla všechna společenství lidí před tímto obdobím podmíněně nazývaná „kulturami“ a potom „civilizacemi“, prvními městskými státy?

Světová historie vyvolených

Kultury starověkých národů světa

Civilizace. Foto

Odpověď je ukryta ve slově „stát“.

Stát. Foto

Slovo stát

V důsledku převzetí z jiných jazyků a překladů se setkáváme s takovými interpretacemi jako je „nadvláda“,

State (polity)

Nadvláda. Foto

„Hospodin, pán“,

Vládce. Foto

„moc“,

Moc. Foto

„hlava rodiny“.

Hlava rodiny. Foto

Hinduismus. Džinismus. Sikhismus

Helada. Foto

Leviatan Foto

Starověké prameny o původu slova „nadvláda“ vedou k Sumerům.

Nadvláda Enlila

Vždyť zrovna tehdy na Východě začala aktivní propaganda dávného nejvyššího božstva, prvního předka jménem El, historie jeho vzniku, boje o moc se starými bohy a jejich svržení, vládnutí jeho dětí národům a shromáždění bohů pod jeho správu.

Sumer. Foto

Rozšiřování systému vlády ve starověku. Foto

Nejvyšší božstvo El

Vznik Enlila

Války starověku. Foto

Shromáždění bohů ve starověku. Foto

Starověký vládce Mezopotámie. Foto

Vzhledem k tomu, že u Sumerů převládala moc náboženství propagující skupinu bohů v čele s hlavním bohem, je jasné, z jaké „rodiny bohů“ byl zkopírován příklad vládnutí národům.

Nadvláda náboženství v Mezopotámii

Nadvláda shromáždění bohů v Mezopotámii

Rodina bohů v Mezopotámii

Pokračování následuje

Sledovat pořad s titulky můžete zde: