Hypotalamus

"Hypotalamus je najvyššie centrum, v ktorom sa zhromažďujú všetky údaje o vnútornom stave organizmu. Je to niečo ako prostredník medzi nervovým systémom, vnútornými orgánmi, bunkovým tekutinami, ktorý premieňa energie. Nervové impulzy, ktoré prichádzajú z mozgovej kôry, hypotalamus dekóduje do jazyka, ktorému rozumejú telesné tekutiny organizmu.

Silne sa zapája do regulácie kardiovaskulárneho systému, zažívacieho traktu, telesnej teploty, biochémie organizmu a usmerňuje biologické rytmy, hlad, chuť do jedla, smäd, ovplyvňuje sexuálne správanie, a tak ďalej. Hypotalamus samozrejme tiež koordinuje rôzne formy nervovej činnosti, od stavov bdenia, cez spánok, až po formovanie pozitívnych a negatívnych emócií, správanie organizmu počas reakcie adaptácie ... Táto informácia vám pomôže lepšie porozumieť nasledujúcim údajom, ktoré sú zároveň tými najdôležitejšími. V hypotalame sa nachádzajú dve staré centrá. Ak sa na lebku pozriete zhora, potom tieto centrá v spojení s epifýzou tvoria akýsi vnútorný trojuholník s vrcholom - epifýzou. V rôznych dobách sa im hovorilo rôzne, ale ich podstata zostáva rovnaká. Jeden z ich názvov, ktoré boli zaznamenané už v starých spisoch bol

“agathodémon a kakodémon“. Agathodémon stimuluje produkciu pozitívnych myšlienok a kakodémon - negatívnych myšlienok.

"Takže naše myšlienky sa rodia v hypotalame?"

"Nie v samotnom kuse hmoty, ako si myslíte. Je to len obrazné porovnanie, ako sa energia odráža na matérii. Myšlienky sa nerodia v hmote mozgu zvanej hypotalamus, ale práve v týchto centrách, o ktorých som hovoril. A tieto centrá sú zvláštne čakry jemnej matérie, ktorých podstata je uložená v našich myšlienkach. Ak nám napríklad odstránia túto časť mozgu, potom budeme pozorovať porušenie niektorých psychických funkcií myslenia, vnímania, pamäte, a tak ďalej, ale myslieť neprestaneme. "

 

Agathodémon a Kakodémon

"Agathodémon je centrum pozitívnych myšlienok, kakodémon centrum negatívnych myšlienok.

V preklade z gréckeho slova démon (daimon) znamená božstvo, duch. Predpona kako pochádza z gréckeho slova kakos, čo znamená zlý. Slovo agatho má naopak význam dobrý, presnejšie blahý.

Centrá agathodémon a kakodémon sú akýmisi polovodičmi medzi jemnou matériou a nervovým systémom. Impulzy, ktoré dostávajú od nervového systému, prevádzajú do jemnej matérie a zároveň sami kódujú informácie do signálu, ktorý posielajú po nervových dráhach ako "myšlienkový príkaz"... Navyše pri vzostupe ako pozitívnych emócií, tak i negatívnych prevláda aktivita parasympatickej časti nervovej sústavy, ktorej jedným z hlavných nervov je blúdivý nerv (vagus)."

 

Epifýza (šišinka, corpus pineale)

"Slovo epifýza epiphysis v preklade z gréčtiny znamená výrastok.

Je to menší útvar trojuholníkového oválneho tvaru s hrboľatým povrchom, trochu sploštený v prednom a zadnom smere. Má šedo-ružovú farbu, ktorá sa môže líšiť v závislosti od stupňa naplnenia krvných ciev. Jej hmotnosť je u každého jedinca individuálna. V priemere má 0,130 gramov. U osôb, ktoré duchovne degradujú, má niekedy len 0,025 gramov. U duchovne vyspelých ľudí až 0,430 gramov a viac.

Hmotnosť šišinky neustále rastie, až do dosiahnutia veku desiatich až štrnástich rokov, teda do puberty. Potom nasleduje významný vzostup životnej energie - prány. A od tej doby, pokiaľ človek uviazne v materiálnom močiari, hmotnosť šišinky zostáva prakticky nezmenená. Ale ak budete pracovať na duchovnej stránke - to je iná vec ... Keď sa pozriete do lekárskej literatúry na prejavy mimoriadnych rozumových schopností u dospelých alebo u detí so zväčšenou epifýzou, všetko pochopíte sami.

Epifýza je orgán vyššej kontroly, ktorý má svoj výrazný vplyv iba vtedy, keď človek prechádza skutočne globálnymi zmenami. A ak sa nič nedeje, šišinka len   ,pozoruje', čas od času kontroluje celkový stav mozgu, koriguje jeho prácu: buď aktivuje alebo tlmí určité procesy. Ale najdôležitejšie je, že práve epifýza obsahuje matice informácií, špecifické hologramy, v ktorých sú uložené všetky údaje o všetkom, čo sa týka daného jedinca, vrátane jeho minulých životov.

Tento tajomný pamäťový "trezor" má dvojité ohňovzdorné dno, pretože je zároveň čakrou. Všetko, čo vidíte za svojho života, prežívate, cítite, všetok váš vnútorný a vonkajší život je zafixovaný v epifýze. To je zvláštny druh vnútorného Strážcu, ktorý o vás vie všetko, pozná všetky vaše skryté aj zjavné želania. U prvých nasledovníkov Krista bola táto informácia interpretovaná ako osobná stránka v knihe života, v rukách Božích, kde bolo zaznamenané všetko o človeku. Tento Strážca nielen fixuje myšlienky a skutky človeka, ale tiež posilňuje to, čo dominuje v myšlienkach. To znamená, že ak ste obrátili svoju pozornosť k negatívnemu vnímaniu situácie, Strážca tieto pocity nielen udržuje, ale ich ešte prehlbuje. Ak sa naladíte na dobro, Strážca zosilní tieto pozitívne pocity.

Šišinka bola dlhú dobu vnímaná práve ako žľaza a nie ako útvar. Vezmite si napríklad starovekú Indiu. Dvetisíc rokov pred naším letopočtom, došlo k rozkvetu učenia o epifýze. Dokonca sa už vtedy vedelo, že táto žľaza je nielen orgánom jasnovidectva a nielenže uchováva pamäť minulých reinkarnácií, ale je tiež hlavnou čakrou pre koncentráciu vyšších energií ... Tieto znalosti navyše v minulosti kontrolovali prvý faraóni v starovekom Egypte, aj keď v trochu inom výklade. Epifýzu poznali v starovekej Číne a tiež Tibete. Tam mimochodom v dávnych dobách existoval rituál, pri ktorom spaľovali zosnulých s vysokým duchovným postavením. Po spálení tela sa snažili najbližší učeníci nájsť v popole tzv. Rings. Táto látka pevného skupenstva sa podobala jantárovému kamienku. Podľa neho učeníci posudzovali stupeň duchovnosti svojho Majstra. Verili, že čím bol kamienok väčší, tým vyššiu duchovnosť dosiahol zosnulý človek. Rings nie je teda nič iné, než mozgový piesok šišinky. Tento piesok zostáva pre modernú vedu záhadou. V starom Tibete o ňom už vedeli, ako o mieste akumulácie psychickej energie ... "

Úryvky z knihy Anastasie Novych Vtáky a kameň a série Sensei zo Šambaly.