CENNOST POZORNOSTI. PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI

 

A v čem je právě podstata všech lidí? Oslabit satana, oslabit natolik, aby tak silně nedržel jako rukojmí druhé andílky. Copak to není svaté? Copak kvůli tomu nejsou lidé zde? Aby se sami osvobodili a pomohli druhým se osvobodit, aby udělali tento svět nikoliv podobným světu satana, jakým je dnes, ale podobný světu andělskému, světu Duchovnímu, aby se všichni navzájem milovali, a aby žili v míru."

               Z pořadu Cennost pozornosti

 

 

CENNOST POZORNOSTI. PRAKTICKÉ RADY NA DUCHOVNÍ CESTĚ. TAJEMSTVÍ NEVIDITELNÉHO SVĚTA. SUBOSOBNOSTI. VLIV TŘETÍCH SIL. Proč je pozornost klíčová pro získání Života? Jak nastolit disciplínu pro své vědomí? Jak se zbavit lenosti, pochybností a teátru v hlavě? Proč vědomí zakrývá člověku pochopení o tom, že existuje ďábel a neustále pochybuje o tom, “existuje-li Bůh“? Proč vědomí pochybuje o existenci neviditelného světa, ale ve stejnou chvíli vyvolává strach z jeho projevů? Co si lidé uvědomují v okamžiku smrti a po smrti fyzického těla? Na základě jakých příznaků můžeme vypozorovat projevy subosobností? Může existovat symbióza v koexistenci Osobnosti a aktivní subosobnosti?

Je to pro člověka špatné nebo dobré? Co dělat v situacích, kdy se v kolektivech, zabývajících se duchovním rozvojem, objeví aktivní průvodce systému? Honba neviditelných sil za pozorností. Jakým způsobem se démonická hierarchie neviditelného světa přenáší do světa lidí? Imaginární přítel dítěte: kdy je potřeba “bít na poplach”? Co je to sen a co se děje s člověkem během spánku? Jak se projevují třetí síly? Jak se naučit Žít? Vidí Bůh člověka nebo ne? Co představuje Život Osobnosti? Kdo je ve skutečnosti Anděl strážný? V čem spočívá paradox rezonance se sebou samým? Jak neztratit vnitřní stav duchovní Lásky? Jak člověk interaguje s Duchovním světem? V čem spočívá fenomén hnutí ALLATRA?

 

Úryvek z pořadu 

IM: Duchovní život člověka, ve vztahu ke svému vědomí, všem těm démonům a všemu dalšímu, musí být jasně stanoven. Minule jsme mluvili o cestě, která vede k Bohu (T: Ano...) V předešlém pořadu. Vezmeme si ten stejný příklad pro pochopení. No, všichni vědí, že na silnici jsou pruhy, a tak si moji přátelé představte, že jdete po silnici, po asfaltu, v jednom pruhu. Zřetelně zleva a zprava je dělící pruh. To jsou červené čáry, za které by nemělo vědomí vycházet. To znamená, že to je to, čím by se mělo zabývat a zodpovídat se Osobnosti.

Musí dávat potřebnou informaci, ono… opět, vědomí musí plnit to, co je nezbytné pro Osobnost a celý tento trojrozměrný život by se měl vměstnat právě do tohoto pruhu. V žádném případě by ale nemělo vystavovat pochybnostem to, co by jim vystavovat nemělo, nepřijetím, sporům a promiňte, teátru v hlavě. Nemělo by vnucovat ty obrazy, které nepotřebujete. Proč? Protože to je za červenou čárou. Již jsme o tom vyprávěli a ne jednou. Nedělá mi to potíž, přátelé, pokud vám to pomůže, tak to zopakuji.

Smysl spočívá v čem? Začít pracovat se svým vědomím proto, abys pochopil, že vědomí není tvým nástrojem, nýbrž je to nástroj systému, který tebou v první řadě manipuluje a prožívá za tebe tvůj život. Vnucuje ti různé emoce, bezvýchodné stavy nebo nějaká přání, no, pohádky, jednoduše řečeno. Co ještě dělá toto vědomí? Vždy uvádí člověka do banálních sporů, do banálního žvanění, dokonce zpochybňuje nejlepší přátele. Není to tak?

(T: Ano.) Vždy vystavuje pochybnostem kohokoliv, počínaje vašimi proroky, jste-li věřící. Vždy podsouvá: „A byl to vůbec prorok? A opravdu to takhle říkal? A měl bych dělat to či ono?“ Tudíž ono stojí i na duchovní cestě před člověkem, stojí i v každodenním životě; v rodině, ve všedním životě, i v práci, kdekoli. Vždycky vede člověka k rozdělení. No, někteří řeknou: „To ne, tohle není můj případ.“ Samozřejmě, že je. Prostě jen lžete sami sobě. A první pravidlo je jaké?

T: Upřímnost před sebou samým (IM: Naprostá.) na duchovní cestě.

IM: Naprostá upřímnost. (T: Ano.) A zde je k tomu třeba přistupovat rozumně a čestně. Existuje přesně vymezený pruh, do něhož spadá každodenní život, práce, komunikace s přáteli, zájmy, koníčky, vše co je libo. To všechno se vešlo sem. Ale nic z toho by vám nemělo překážet na duchovní cestě. V žádném případě. Pokud vědomí překračuje meze a začíná vám podsouvat obrázky, pokud zachytává a začíná vyprávět o tom, že jsi takový duchovní... Jestli ti démon říká, že jsi duchovní, pak by ses měl zamyslet, kvůli čemu to dělá. No není to tak?

A vždyť se s tím lidé setkávají. Když začíná vychvalovat a člověk už tomu začíná věřit, zvlášť pokud žije vědomím. Že už dosáhl takové duchovnosti, že se může uvolnit a nic nedělat, a zároveň sedí a posuzuje - kohokoliv. Odsuzuje svaté ze svého náboženství, odsuzuje samotné proroky, srovnává se a poměřuje s nimi. Copak to není svatokupectví, přátelé? Vyvyšovat se do takových výšin? Staňte se jimi a pak se povznesete. Tehdy budou vaši démoni mlčet. A naopak nadávat proti vám. Povšimněte si - proti vám, a ne proti někomu.

No, a rozhodně démoni, řekněme, vždycky haní ty, kterých se bojí. To je taky pravda. Proto tohle by mělo být červenými čárami. Jakmile v sobě slyšíte nějakou pochybnost o čemkoliv duchovním, to znamená, co je zapotřebí dělat? To znamená, že se objevila svoboda a příliš mnoho krmení dáváte tomuto systému. To znamená, že je zapotřebí věnovat více pozornosti svému duchovnímu rozvoji. A zvýšit nároky na vědomí. Mělo by aktivně pracovat a pomáhat vám na duchovní cestě, i lidem. 

 

Sledujte na allatra.tv