Ročne sa na skládky dostávajú desiatky miliónov ton plastového odpadu, ktorý sa nerozkladá desiatky, alebo dokonca stovky rokov. Mnoho ľudí verí, že východ neexistuje a niečo na tom zmeniť už nejde. Hneď povieme – nie je to tak! A my sme to neraz ukazovali v našich reláciách, s ktorými sa môžete zoznámiť na našom kanáli. Dnes sa pozrieme na zaujímavé objavy vedcov, ktoré môžu tiež pomôcť s problémami recyklácie a likvidácie plastového odpadu.
Japonský vedec Kenji Miyamoto spolu so svojimi kolegami z univerzity Keio v Jokohame v Japonsku v priebehu analýzy vzoriek pôdy a vody, odobratých na miestach spracovania plastov, objavili nový kmeň baktérií Ideonella sakaiensis, schopných degradovať materiály zložené z polyetyléntereftalátu (PET) – termoplastu, široko používaného na výrobu jednorazových obalov, plastových fliaš, rôznych balení, oblečenia a riadu. Termoplast, na ktorý pripadá jedna šestina celkového plastového odpadu, je tiež známy ako PET, Lavsan, Dacron, Mylar...
V laboratórnych podmienkach vrstvu PET hrubú  0,2 mm baktérie úplne rozložili za 6 týždňov pri teplote 30°C.
Biológovia sú plní nadšenia a robia predpovede, že pomocou kmeňa baktérií bude možné spracovávať až 50 miliónov ton PET za rok. Zvažuje sa tiež možnosť urýchlenia rozkladu PET vložením zistených génov kmeňa baktérií do rýchlo sa množiacej baktérie Escherichia coli.
Baktérie Ideonella sakaiensis hydrolyzujú PET pomocou špecifických enzýmov. Jeden z nich sa  najskôr nanáša na PET a spúšťa predbežné chemické reakcie pre následnú absorpciu. Druhý enzým sa využíva na trávenie PET vnútri samotnej bunky. Udivuje to, že baktérie môžu využívať PET ako základný zdroj energie a uhlíka.
Biológovia uvádzajú, že polyetylénterftalatáza (PETáza) – jeden zo špecifických enzýmov podieľajúcich sa na hydrolýze, nemá podobné analógy v príbuznom kmeni baktérií. Ale to môže naznačovať, že baktérie sa prispôsobili zmenám okolitého prostredia.
Zatiaľ je nástroj s názvom Ideonella sakaiensis vo fáze výskumu, ale už umožňuje s optimizmom hľadieť na jeho budúce využitie pre spracovanie odpadu a odpadného materiálu z PET.

Ďalší zaujímavý objav urobila Federica Bertocchini z Kantábrijského Inštitútu biomedicíny a biotechnológií v Španielsku, keď odhalila, že húsenice Víjačky voštinovej (voskovej mole) – Galleria mellonella, sú schopné spracovávať polyetylén a iné druhy plastov. A nie len rozžuť, ale tiež vylučovať zo svojho organizmu v spracovanej forme. Stovka húseníc je za 12 hodín schopná vysporiadať sa s 92 miligramami polyetylénu.
Tieto húsenice sú naozajstným problémom pre včelárov. Jedia vosk, ktorý je polymérom, t. j. prírodným plastom, svojou štruktúrou podobným štruktúre polyetylénu. A táto osobitosť, odhalená u húseníc, veľmi zaujala vedcov, ktorí v nej uvideli budúcnosť utilizácie plastového odpadu. Veď polyetylén sa vo svete vyrába v obrovskom meradle. Napríklad v roku 2014 bolo vyrobených viac ako 124 mil. ton polyetylénu, ktorý sa ťažko rozkladá.
Otvorená zostáva otázka, akým spôsobom húsenice recyklujú polyetylén. Federica Bertocchini spolu s vedcami z Veľkej Británie - Paolom Bombellim a Christopherom Howeom, sa snažia nájsť látku používanú húsenicami pre rozklad polyetylénu, aby sa ju naučili syntetizovať a vyrábať v priemyselnom rozsahu pre zužitkovanie odpadu nahromadeného vo svete.
Treba chápať, že baktérie a húsenice nie sú všeliekom, ale ešte jedným nástrojom pre minimalizáciu škôd, spôsobených ľudskou činnosťou.

Ako sa hovorí v knihe Anastasie Novych "Sensei zo Šambaly IV.":  

„Nech sa človek dostane do akýchkoľvek podmienok, nech mu osud postaví akékoľvek prekážky, žiť treba tak, ako sa patrí Človeku s veľkým Č. Sám sa stať Človekom a pomáhať ľuďom okolo seba. Hlavné v tomto živote je byť slobodný vnútri v Duchu, slobodný od sveta hmoty, ísť k Bohu, neodbočujúc z tejto cesty. Vtedy môžete vo vonkajšom živote priniesť maximálny úžitok ľuďom a prežiť život, dôstojný mena Človeka.“


Zjednotenie ľudí  záruka prežitia Ľudstva!

Pozývame vedcov a všetky zainteresované osoby k diskusii o možnostiach využitia objavených živých organizmov pre očistenie Planéty od plastu a výrobkov z neho.

Ak sa vám páčila naša relácia – dajte lajk, prihláste sa k odberu nášho kanálu a buďte informovaní spravodajstvom o klimatických udalostiach vo svete.