T:  Igor Michajlovič, keďže sme sa teraz dotkli témy Vatikánu aj témy Deviateho kruhu, je tu tiež otázka... Prečítam jednu otázku od našich divákov: „V posledných rokoch sa objavujú správy z Vatikánu o pripravenosti na kontakty s mimozemšťanmi. Aj keď ešte celkom nedávno Vatikán hovoril, že sme sami vo Vesmíre, že žiadni mimozemšťania nie sú, že  to všetko sú   démoni. A v tom istom čase má Svätá stolica svoj vlastný vesmírny program, observatórium, svojich astronómov a dokonca aj konzultantov pre otázky ufológie.

A zrazu sa rétorika prudko mení. Rímsky pápež František v apríli 2016 vyhlásil:  „Nie sme sami vo Vesmíre, veda už ide dopredu a pravdepodobne sa v najbližšej dobe dozvieme o existencii našich nových bratov a sestier, s ktorými si navzájom vymeníme znamenia mieru. Bude to najväčší deň pre celý kresťanský svet“. Povedal tiež, že keby mimozemšťan prišiel k nemu a požiadal o krst, určite by to urobil: „My musíme otvoriť dvere a dovoliť mimozemskej bytosti vojsť. Cirkev je vždy otvorená pre všetkých.“ 

Predchádzajúci pápež Benedikt XVI. taktiež nastolil tému dostupnosti cirkevných sviatostí pre obyvateľov iných svetov už 10 rokov pred Františkom: „Činnosť eucharistie sa neobmedzuje hranicami cirkvi, jej význam a hodnota majú kozmické rozmery.“ Hneď po Vatikáne o mimozemšťanoch  začali hovoriť v OSN. V roku 2010 sa v Organizácii Spojených Národov objavila nová funkcia „zodpovedný za prvý kontakt s mimozemskými civilizáciami“. UNICEF, detský fond OSN, v roku 2015 dokonca vydáva video, ktoré ukazuje, ako sa mimozemské  dieťa integruje do triedy s bežnými deťmi.

Prečo sa prostredníctvom Overtonovho okna  preformátováva kolektívne vedomie na úplne nový spôsob? A odkiaľ takáto potreba vznikla? A najmä, na čo je to Deviatemu kruhu? A je to všetko dobré alebo zlé? Ako to je? ... “

IM: A  je zaujímavé, v dnešnom svete, však, kde je kopa problémov, kde, prepáčte, sú ľudia, ktorí sú donútení  migrovať do inej krajiny, a vzniká u nich problém s adaptáciou, kde vzniká problém práve vo vzťahoch... A namiesto toho, aby učili ľudí ako treba spolu žiť, začínajú hovoriť, ako sa má v škole prispôsobiť, prepáčte, nie nedobrovoľný imigrant, ale mimozemské dieťa (T: Mimozemšťan). To je dobrá otázka, áno, prečo sa to deje.

T: A načo to potrebuje Deviaty kruh?

IM: A  opäť... sú mimozemšťania alebo nie sú mimozemšťania, však. No keďže o tom hovoria predstavitelia vyšších... predstavitelia Deviateho kruhu o tom hovoria, mal by sa nad tým zamyslieť aj každý obyvateľ, či áno, či nie. 

Možno to všetko porozprávam vo forme legendy, bájky, ako je to príjemné  vášmu vedomiu. Pokiaľ vieme, v roku 2007 ich elita dostala od svojich vedcov správu o, v podstate neodvratnej apokalypse, ktorá bude spôsobená klimatickými zmenami v blízkej a veľmi blízkej budúcnosti. Tam aj začali počiatočné kroky predstaviteľov Deviateho kruhu, ako hovoríš, v rozvoji a zavádzaní týchto  Overtonových okien. To znamená, že sa do kolektívneho vedomia začala vnucovať myšlienka, že mimozemšťania predsa existujú a že sú dobrí.

A aký má zmysel toto všetko? Zmysel  je veľmi jednoduchý. Dúfajú, že prídu mimozemšťania, ktorí ich zachránia. Zdôrazňujem - ich zachránia. No a pre úplné pochopenie, prečo ich a prečo nie nás, hádam má cenu pre našich priateľov ešte trošku rozšíriť pochopenie.

V poslednej dobe sa často objavuje (aj tí, ktorých  zaujíma ufológia, si to mohli všimnúť), že niekto vnucuje ľuďom takú myšlienku, že ľudia začínajú tvrdiť, že rušia dohodu s Anunnakmi a aby Anunnakovia zmizli z tejto planéty. Myslím, že mnohí to počuli, videli. Obviňujú ich z toho, že si chcú od ľudí zobrať energiu, že vykorisťujú a podobne. Nie je dôležité obvinenie, najdôležitejšie je to, že deklarujú svoje želanie prerušiť zmluvu s Anunnakmi. Nie s niekým, ale konkrétne s Anunnakmi.

A teraz sa vráťme trošku nazad do histórie o 24 000 rokov späť. Je prekvapujúce, ako rýchlo ľudia zabúdajú. Chápem, Darvinova teória, ktorá hovorí, že pred 24 000 rokmi naši predkovia len chvost odhodili, vzali do rúk palicu a behali s ňou za mamutom. Ale v skutočnosti pred 24000 rokmi (trošku viac, to nie je dôležité), ľudská rasa pozemšťanov pracovala a bola otrokmi tých, ktorých teraz nazývajú Apexovia. No tak ich nazývajú ľudia, v skutočnosti je to inak… Často ich opisujú ufológovia, že sú: nízkeho vzrastu, približne okolo metra, šedí ľudkovia. Ale sú to tvory s nenásytným pocitom hladu a nemajú dušu. No navyše  majú veľmi vysoký intelekt a v skutočnosti predstihujú vývoj ľudstva v technológiách, v evolúcii (technickej evolúcii) o niekoľko miliárd rokov.

Je to jedna z najhorších rás vo Vesmíre. A svojho času zotročila ľudí a ľudia jednoducho zabudli ako boli takpovediac potravinovým prídavkom  k ich prídelu. To je naozaj bez žartov, oni požierali ľudí, my sme pre nich boli len biologickou potravou, tak ako sú pre nás kravy, ošípané, vtáky atď. Ale okrem tohto boli ľudia ich otrokmi. A pracovali v lomoch, na šachtách pri ťažbe nerastných surovín, no, a mnoho ďalšieho. Na toto sa zabudlo. Človek bol absolútne bezprávnym tvorom. A predsa  ľudia našli v sebe možnosti zjednotiť sa a spolu poprosiť o ochranu týchto Anunnakov. A na rade Meru bolo Anunnakom povolené zasiahnuť.

Anunnakovia, sú skutočne jednou z najrozvinutejších civilizácií v súčasnosti. Sú to človeku podobné oduševnelé bytosti s obrovskou, povedzme že, vedeckou,  v súčasnosti dokonca nedosiahnuteľnou evolúciou. Samozrejme, oni ich ľahko zlikvidovali. Ale je taký pojem, ako sloboda voľby človeka. A všetka ochrana Anunnakov je obmedzená tým, že dali absolútnu slobodu ľuďom a nezasahujú do života ľudí. A to je naozaj tak, že počas tejto doby, boli kontakty, bola pomoc (nepatrná, zriedkavá a minimálna). Ale ani jedna, povedzme, zlá rasa sem neprenikla a  nepodmanila si ľudí v priebehu 24 tisíc rokov.

Anunnakovia ochraňujú v súčasnosti milióny planét, podobných našej. No v tomto svete (mám na mysli náš Vesmír) sú v skutočnosti miliardy a miliardy planét, na ktorých žijú takí istí ako aj my, menej alebo viac rozvinutí, so svojimi genetickými, povedzme že, nedostatkami, alebo naopak prednosťami. Niekto žmurká inak ako je treba a vyvoláva tým v nás nie to, čo by sme  chceli, niektorí, prepáčte majú dlhé ušká, niekto má kratší nosík, ale všetkých zjednocuje jedno - prítomnosť duše. Ak raz je duša, to znamená, že je aj Osobnosť. A to, znamená, nezávisle od toho, aké rozdielne by sme mali telá, alebo akými telesnými schopnosťami by sme disponovali v tomto svete, máme jedno spoločné, to, čo nás v konečnom dôsledku robí rovnakými, ak to získavame - to je Život. Anjeli sú všetci rovnakí, sú slobodní.

Tak u mňa vznikla jednoduchá otázka (vrátim sa): odkiaľ ľudia zistili, že stačí dokonca malá časť ľudí, ktorí verejne vyhlásia, že rušia dohovor s Anunnakmi a Anunnakovia budú nútení opustiť túto planétu? Taký je zákon. Ale ide o to, že len čo Anunnakovia opustia túto planétu, prídu sem... 

T: Apexovia.

IM: Presne tak. Tieto zlé tvory. A táto špička robí jednoduchú kalkuláciu (to je banálna ekonomika, banálna matematika): veď oni - špička ľudskej moci,  sa spoliehajú na to, že prídu práve tieto zvery, potom ako Anunnakovia odídu a oni budú prostredníkmi medzi týmito zvermi a ľuďmi. Budú rozprávať, že  “tak je to stanovené”, “tak sa to páči Bohu” atď., nuž preto, aby ľudia boli pokorní a nezmysleli si žiadať o ochranu Anunnakov. A oni na revanš zastavia tieto nevyhnutné klimatické zmeny. Oni skutočne… technologicky to môžu urobiť, je to veľmi rozvinutá rasa.

No tu môže vzniknúť otázka: a čo Anunnakovia? Anunnakovia taktiež môžu. No, prepáčte, ale to je  náš problém a deje sa len preto, že my sme sa tak rozhodli. Verte mi, rozhodli sme sa tak my a my približujeme tieto kataklizmy svojou nečinnosťou, svojou bezcitnosťou a povedzme, hoci len tichou, no predsa podporou práve týchto predstaviteľov Deviateho kruhu. A sami chápete, čo sa dnes deje vo svete.

Dokonca aj keď vychádzame z toho, čo sme teraz počuli, povedzte úprimne: zaslúži si toto ľudstvo budúcnosť? Nuž, ak budete úprimní, tak pochopíte odpoveď sami. Preto sa aj približuje to, čo ľudstvo môže zmeniť, ak sa mu zachce, ale chcieť tu nestačí - treba sa aj snažiť.

Veď Deviaty kruh - oni sa snažia. A práve takúto jednoduchú schému si vymysleli: preto, aby prežili a uchovali si moc, rozhodli sa nás všetkých podarovať zverom. A kto, ak nie oni, mohol u ľudí naštartovať také myšlienky, že Anunnakovia - to je zle. Veď pod ich ochranou sa nachádza  celé ľudstvo 24 tisíc rokov - a to je zle… v slobode.

Áno, my zabíjame jeden druhého, áno, dokonca aj satanisti majú právo existovať. A vari to nie je vyššia sloboda ľudstva, že môžeme robiť to, čo chceme? Podľa mňa je to najvyššie, čo môže dať Boh ľuďom, takým, ako sme my. A ak sa zmeníme, tak On nám dá ešte aj Lásku, okrem našej slobody tu. To je, samozrejme, to najvyššie a najlepšie, ale o to sa treba usilovať. Tak, takáto je  situácia.

Prepáčte, priatelia, za dnešnú reláciu, je skutočne smutná, nie veľmi príjemná, no aké sú otázky, také sú odpovede. Ďakujem za pozornosť. Dnes trošku poruším tradície, poviem tak: poďte žiť tak, aby ste neslúžili satanovi, priatelia moji. Ďakujem za pozornosť.