Fenomén ALLATRA ako medzinárodné samoorganizujúce sa sociálne hnutie, ktoré nemá vo svete obdoby. Prečo, ako a na základe akých hodnôt sa zrazu zjednocujú ľudia na celom svete bez ohľadu na národnosť, náboženstvo, sociálne postavenie, bydlisko? Kto sú allatráci? Odkiaľ berie ALLATRA peniaze? Kto riadi ALLATRA? Čo je tajomstvom úspechu ALLATRA a v čom je jej podstata? Odpovede na fámy a špekulácie o tom, čo je ALLATRA: „globálne geopolitické hnutie“, „globálne občianske hnutie“, „nové náboženstvo“, „kozmopoliti“, „celosvetová sekta“, „projekt tajných služieb rôznych krajín“, „Sorosov projekt“, „projekt mimozemšťanov“ a tak ďalej. O čo sa každý človek vo vnútri skutočne snaží? V čom je tajomstvo ľudskosti? Prečo je pre človeka cenný čas života? Sloboda voľby. V tejto relácii sa skúmajú a rozoberajú nasledujúce otázky: - Prečo proroci rôznych náboženstiev hovorili súčasne o úsvite ľudstva (tvorivej spoločnosti), o zlatom tisícročí a súčasne hovorili o konci časov, o Armagedone, apokalypse? Voľba ľudstva: dve cesty. - Čo predpovedali proroci? Čo čaká ľudstvo v blízkej budúcnosti? - ZNAMENIE, o ktorom hovoril Mohamed (posledný Prorok), po ktorom sa svet zmení. - Aké sú príznaky Súdneho dňa? - Vyvolenosť národa alebo ľudstva? O akej vyvolenosti hovorili proroci? - Prečo je človek „nositeľom brány raja aj pekla“? - Čo je to „Živý” človek a čo je „mŕtvy“ v zmysle dávnych znalostí? - Čo znamená, že „mŕtvi budú vzkriesení v telách živých“? Fyzika procesu. - Čo znamená, že „v posledných časoch mŕtvi budú prichádzať k živým“? - Čo znamená „vzkriesenie v Súdny deň“? - Prečo Proroci hovorili, že človek má dve smrti? - Život po smrti. Posmrtný osud. Stav subosobnosti. - Ako a prečo sa prekrúcala Pravda, že „všetka moc je od Boha“? - Prečo proroci snívali a rozprávali o vybudovaní Tvorivej a Ideálnej spoločnosti? - Čo je to bod bifurkácie? e-mail: info@allatra.tv

Zdroj: https://allatra.tv/sk/video/znamenie-sk