VEDOMIE A OSOBNOSŤ. Od vopred mŕtveho k večne Živému.

Toto je živý rozhovor s Igorom Michajlovičom Danilovom. Toto je živá kniha. Toto je počiatok globálnych udalostí, ktoré sa budú neodvratne rozvíjať ďalej. Je to dôsledok toho, čo sa stalo 21. decembra 2012. Toto je nasledujúci krok po knihe „AllatRa“.

Odhalenie systému. Znalosti stratené v stáročiach. Nástroje, vďaka ktorým dokážu mnohí ľudia získať skutočnú Slobodu od zotročenia systému, pôsobiaceho skryto cez vedomie. Jedinečné skúsenosti a prax dotyku s Duchovným Svetom. Živý rozhovor pre tých, ktorí sa chcú stať súčasťou Nekonečného Sveta.

Sú tu dané nástroje nielen pre odolávanie Zlu v sebe, ale aj pre vnesenie sem, do tohto sveta, toho, čo tu tak dávno nebolo –  je to viac Lásky Božej, úprimnej, skutočnej, tej Slobody, ktorá ako svieže vody zmýva špinu a lož vedomia a hasí duchovný smäd Osobnosti. Živý rozhovor – to je KĽÚČ pre Osobnosť a CESTA premeny človeka z vopred mŕtveho na večne Živého.

PRAVDA odhaľujúca systém, MENIACA ŤA NAVŽDY! ​