Aké výhody bude mať človek v blízkej budúcnosti po vybudovaní Tvorivej spoločnosti? Ako rýchlo sa zmení sociálna štruktúra spoločnosti, prostredie, v ktorom človek žije, jeho každodenný život, ak vezmeme do úvahy najnovšie objavy vo fyzike, ktoré zabezpečia prístup každého človeka k voľnej energii a k ovládaniu mikrosveta? Okamžitá zručnosť. Ako sa bude ceniť čas života človeka? Ako si môže človek jediným stlačením tlačidla samostatne zabezpečiť všetko, čo potrebuje? Prečo bude odpad z domácnosti a iný odpad súčasnej civilizácie v budúcnosti cennejší ako zlato? Objavy pre ľudí: Veda v službách človeka v Tvorivej spoločnosti. Za akých podmienok budú „zakázané objavy“ použité v prospech ľudstva? Jediný jazyk, ktorý spojí všetkých ľudí. Evolučné objavy v medicíne budúcnosti po vytvorení Tvorivej spoločnosti: predĺženie ľudského života za výhľadovú hranicu, špeciálne prístroje, ktoré umožnia samostatne a rýchlo korigovať svoje zdravie, meniť podľa želania zovňajšok atď. Svet bez vojen. Prečo zmizne kriminalita? Vojenské supertechnológie budúcnosti: „vadžra“ a „oko Boha“, ktoré znehodnotia všetky moderné zbrane, a urobia z nich nezmyselný šrot. Aké technológie pomôžu ľuďom nielen prežiť vo vesmíre, ale aj úspešne kolonizovať nové planéty vhodné pre život? Zmeň podmienky a zmení sa všetko! Relácia: „Tvorivá spoločnosť. Perspektíva civilizácie" Relácia: „Tvorivá spoločnosť zjednocuje všetkých" Viac relácií s Igorom Michajlovičom Danilovom: https://allatra.tv/sk/category/im-danilov

Zdroj: https://allatra.tv/sk/video/vyhody-cloveka-v-tvorivej-spolocnosti