Tvorivá spoločnosť ako perspektíva vybudovania a rozvoja jednotnej spoločnej ľudskej civilizácie. Vystúpenie za hranice Zeme, osvojovanie si vesmíru. Život na novej úrovni, ovládanie mikrosveta je jednoduchým riešením mnohých materiálnych problémov človeka. Futurologická predpoveď. Dnešné ľudstvo sa nachádza v historickom prelomovom bode. Ako uskutočniť skok z priepasti konzumného, živočíšneho formátu do úplne nového formátu medziľudských vzťahov? Ako rýchlo vybudovať spoločnú ľudskú civilizáciu v podmienkach globálnych klimatických zmien? Aké podmienky na to treba vytvoriť? Čo je to spoločný egregor civilizácie? Voľná energia. Okamžitý presun v priestore. Dôvody, prečo nemohla civilizácia Atlantídy opustiť hranice planéty a bola zničená? Čo globálne brzdí civilizáciu v rozvoji? Boj o energiu. Vadžra - dokonalá zbraň bohov: mýty a realita. Obývame vesmír? Čo je to ľudská rasa a čím sa líši od ostatných živých tvorov? Čo znamená šesť stupňov rozvoja civilizácie? Anunnaki a Apexiáni: v čom je rozdiel? Aký je najcennejší zdroj na Zemi? Čo je to „neobmedzený intelekt“ a čím sú jeho vlastníci nebezpeční pre ľudstvo? Kde sa nachádza vedomie? Kontrola Osobnosti. Je jednotná ľudská civilizácia schopná vyjsť za hranice sféry a skontaktovať sa s mimozemskými civilizáciami? To a ešte oveľa viac v programe „Tvorivá spoločnosť – perspektíva civilizácie“ s účasťou Igora Michajloviča Danilova. E-mail: info@allatra.tv

Zdroj: https://allatra.tv/sk/video/tvoriva-spolocnost-perspektiva-civilizacie