EXKLUZÍVNE INTERVIEW  IGORA MICHAJLOVIČA DANILOVA PRE MEDZINÁRODNÚ INTERNETOVÚ TELEVÍZIU ALLATRA TV O TVORIVEJ SPOLOČNOSTI. Čo je tvorivá spoločnosť na jednoduchých príkladoch, ktorým každý rozumie? Ako v čo najkratšom čase vytvoriť podmienky pre rozvoj tvorivej spoločnosti, zameranej na blaho a slobodu Človeka? Podrobne o 8 Osnovách Tvorivej spoločnosti. Príklady zo života. Aký je status človeka v tvorivej spoločnosti? Samospráva spoločnosti. Aké perspektívy otvára tvorivá spoločnosť ľudstvu? Ako to pomôže vám a ako sa to odrazí na živote vašich detí, vašich vnúčat a pravnúčat? Aké sú skutočné príčiny zrodenia kríz, konfliktov v spoločnosti a spôsoby ich riešenia? Čím sa principiálne odlišuje  spotrebiteľský formát spoločnosti od tvorivého? Pravda tak, ako je. Svet bez vojen, bez vykorisťovania, bez chudoby je možný! Senzačné vyhlásenia, jednoduché odpovede na veľmi dôležité otázky pre človeka a ľudskú spoločnosť v interview s Igorom Michajlovičom Danilovom. Oficiálna stránka Tvorivá spoločnosť MSH ALLATRA E-mail: info@allatra.tv

Zdroj: https://allatra.tv/sk/video/tvoriva-spolocnost