V krátkom úryvku z konferencie TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ. SPOLOČNE MÔŽEME (celá konferencia tu) sú zrozumiteľne vysvetlené nevyhnutné kroky, ktoré treba urobiť smerom k vybudovaniu Tvorivej spoločnosti. Každý, kto pochopil podstatu a dôležitosť celého procesu, môže už dnes urobiť mnoho preto, aby sme spoločne zaistili našej civilizácii šťastnú budúcnosť. TRI REÁLNE KROKY, KTORÉ VRÁTIA ĽUĎOM MIER (premenia túto džungľu na svet Ľudí) 1. Minimálne 50% občanov krajiny sa zaregistruje na platforme TS a tým vyjadrí svoju podporu vybudovaniu spoločnosti, kde hlavnou hodnotou je život človeka. 2. Vytvorí sa elektronická voličská platforma, prostredníctvom ktorej občania štátu volia takých politikov, ktorí do legislatívneho základu zavedú 8 osnov, nevyhnutných pre vybudovanie takého formátu spoločnosti. 3. Po vytvorení voličskej platformy a legislatívnej základne vo vyspelých krajinách sa uskutoční celosvetové referendum, na ktorom ľudia vyjadria svoje želanie vytvoriť Tvorivý formát spoločnosti celoplanetárne.

Zdroj: https://allatra.tv/sk/video/tri-realne-kroky-ktore-vratia-ludom-mier