Piatok 13. — aký je skutočný význam tohto dátumu? Nepohodlné fakty o tajných rádoch a organizáciách žrecov. Prečo sa informácie o nich skresľujú alebo zamlčiavajú? Aké starodávne artefakty mali a majú obrovský význam v živote celej civilizácie? Ľudia z celého sveta sa zjednotili v úsilí nájsť odpovede na tieto otázky.   13. novembra 2020 sa bude konať štvrtá medzinárodná konferencia „Kaleidoskop faktov” — „Hľadanie pravdy. Svätý Grál. Kopija osudu”, ktorú iniciovali účastníci Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA” z Nemecka a Rakúska. Základom cyklu konferencií sa stali relácie s účasťou Igora Michajloviča Danilova, v ktorých sú poskytnuté unikátne informácie o histórii a súčasnosti ľudstva.  Nastal čas rozobrať skutočnú históriu ľudstva.  Piatok 13. — čo sa stalo v tento deň a aký pravý význam má tento dátum pre ľudstvo?  Vznik a rozvoj rádu Templárov — prečo sa ho pápeži i králi báli, ale prostí ľudia milovali? Aká je reálna príčina likvidácie rádu?  História boja dobra a zla — archati a archonti. Ako sa prekrúcajú prinesené Znalosti?  Architekt prvej egyptskej pyramídy Imhotep — kým bol a ako zmenil spôsob života spoločnosti v období svojho administrovania?  Kto sú to slobodní murári a slobodomurári — ako sa zamieňajú prapôvodné duchovné znalosti v prospech žrecov disponujúcich mocou?    Obnova prapôvodných Znalostí — kým a načo sa prinášal do sveta Grál? Čo odovzdal Ježiš Kristus Márii Magdaléne na tajnej večeri?  Kopija osudu či Longinova kopija —  príbeh a symbolizmus posvätného artefaktu. * Prečo boli Grál a Kopija osudu atraktívne pre tých, ktorí disponovali mocou i tých, ktorí slúžili Duchovnému svetu? Aký význam majú tieto starobylé artefakty pre našu civilizáciu?  Globálna voľba ľudstva — Tvorivá spoločnosť, či..?  Prišiel čas vrátiť pravdu ľuďom! 

Zdroj: https://allatra.tv/sk/video/svaty-gral-kopija-osudu