Čo vieme o starodávnych znakoch a symboloch, ktoré k nám došli cez stáročia? Prečo sú informácie o nich mimoriadne obmedzené a prečo často obsahujú pochybné výklady, spojené s okultnými náukami? Ale veď znaky a symboly obklopovali človeka v každej dobe. Boli to kruhy, kríže, svastiky, hviezdy, špirály atď. A osobitné miesto zaujíma starodávny znak AllatRa — kruh s polmesiacom s rožkami nahor. Vyskytuje sa na artefaktoch patriacich do rôznych epoch a kultúr, spomína sa v mýtoch a legendách mnohých národov sveta. Čo naši predkovia vedeli o tomto starodávnom znaku? Prečo sa obklopovali jeho zobrazením. Je zrejmé, že to nebola len daň tradícii či móde, vedeli čosi viac, ako je známe modernému ľudstvu. Kľúče k pochopeniu mnohých procesov, spojených so starodávnymi znakmi a symbolmi, sa nachádzajú v knihách Anastasie Novych a v reláciách s účasťou Igora Michajloviča Danilova. Toto všetko sa stalo predmetom výskumu skupiny vedcov a dobrovoľníkov v rámci projektu Kaleidoskop faktov. Kde boli odhalené zobrazenia znaku AllatRa, v akých kultúrach, mýtoch a náboženstvách bol aktívne využívaný? Ako rozšírené nanášanie znaku AllatRa na určitom teritóriu vplývalo na vzostup duchovnosti tam žijúcich národov? Prečo sa znalosti o pozitívnom pôsobení znaku AllatRa časom strácali alebo prekrúcali na nepoznanie? Experimentálne dôkazy pozitívneho pôsobenia tohto starobylého znaku na psychofyziku človeka a skupiny ľudí, a tiež na neutralizáciu negatívneho pôsobenia anomálnych zón. Čo je to znak, čím sa líši od symbolu? Aká je fyzika fungovania znaku AllatRa? Odpovede na tieto a mnohé iné otázky budú dané v živom vysielaní 13. januára 2021 o 16:00 SEČ na kanáli ALLATRA TV v Medzinárodnom výskume „Kaleidoskop Faktov“. Vysielanie bude prebiehať so synchrónnym prekladom do viac ako 12 jazykov. Pozývame všetkých záujemcov – vedcov, vynálezcov, jednoducho interesujúcich sa ľudí, pripojiť sa k všestrannému výskumu starodávnych znakov a ich vplyvu na náš svet, rovnako tak ďalších tém, ktoré budú predmetom výskumu v rámci projektu „Kaleidoskop Faktov“. Takto odhaľujeme pravú históriu ľudstva, začíname lepšie chápať podstatu a zmysel toho, čo sa deje, vidíme chyby a ich následky pre celú civilizáciu. A teda dokážeme urobiť všetko možné a dokonca aj nemožné, aby sme nielenže vyšli zo slepej uličky, v ktorej sme sa ocitli, ale aj vybudovali spoločnosť, hodnú Človeka.

Zdroj: https://allatra.tv/sk/video/starodavny-znak-allatra-posvatny-vyznam