Čo je to spor, aká je jeho príčina a následky? Čo sa pritom vo vnútri prebúdza? Prečo medzi sporiacimi sa vznikajú emócie? Prečo je veľmi zložité vyjsť zo sporu? Prečo sa pri hádke rodí túžba zaujať absolútne protikladný uhol pohľadu? Ako prekonať spor v hlave? Čím sa líši hádka od dialógu? Čo je to dialóg medzi ľuďmi a ako dospieť k vzájomnému porozumeniu? Čo robiť, ak sa cítiš boľavo, smutne a osamelo? Prečo vzniká v bežnom živote urážka, zlosť na človeka a ako prekonať tieto prekážky na duchovnej ceste? Čo je to fanatizmus, aké sú príčiny jeho vzniku v človeku a k čomu vedie? Prečo vo fanatikoch dominuje zlo, nenávisť, prečo v nich niet lásky? Voľba človeka – ničenie alebo tvorenie? Ďakovanie Bohu „za seba aj za blížnych“, prosby „Pane, daj mi zdravie“ a podobne. Finesy zámen. Prečo a ako dochádza k spusteniu prvkov mágie v „prosbách k Pánovi“? Prečo je dôležité naučiť sa sám duchovnej láske (milovať Boha, milovať ľudí) a nečakať, aby ťa milovali ľudia a Boh? Prečo u Boha nemožno prosiť o nič, okrem duchovného spasenia? Prečo vidí Boh iba Lásku? Čo znamená precítiť svet Boha? Čo je to skutočný Život a skutočná Láska? Prečo Boh nevidí toho, kto je „v tieni“? Akému náboženstvu patrí Pravda? Akému náboženstvu patrí duša? Akému náboženstvu patrí Boh? Viac relácií s účasťou Igora Michajloviča Danilova: https://allatra.tv/sk/category/im-dan...