Vnitřní stav člověka.
Život člověka tvoří řada vnitřních stavů v každém okamžiku. Jakému stavu dává více pozornosti, lásce, vnitřní radosti, harmonii nebo stavu hněvu, zlosti, podráždění, takový je pak jeho den. A úkolem člověka jdoucího po duchovní cestě je neustálé udržování a hromadění vnitřní radosti, pocitu bezpodmínečné lásky vycházejícímu od Duše, stavu spojení s duchovním světem, pocitů jednoty a celistvosti. A tento stav Osobnost hromadí v sobě právě TADY a TEĎ.Zajímavé je, že slovo „stav“ je příbuzné slovu „obsah“ ve smyslu „sestávající z“. Stav je to, z čeho se ty sestáváš. A sestáváš se především z toho, co v tento moment cítíš. V ruském jazyce, například slovo «состояние» znamenající stav, se v průběhu času začalo používat v přeneseném významu, radikálně měnící jeho původní význam. Dnes můžeme často narazit na použití daného slova ve smyslu materiálního bohatství (ruský výraz „он нажил солидное состояние“ znamená „nahromadil solidní jmění“).Přivádí to k pochopení toho, jaký je, vlastně, vnitřní stav člověka v průběhu jeho života: je to to, co on v sobě hromadí, jaké hodnoty převládají v jeho životě. A skutečná hodnota, kterou by Osobnost měla nahromadit, je vnitřní prožívání Lásky, vděčnosti, čistoty, jednoty s duchovním světem Boha. Jsou to pocity, díky kterým Osobnost ještě v těle začíná žít duchovním světem. Navíc, hlubší porozumění slovu „stav“ umožňuje proniknout do tajů některých vnitřních procesů, dává plná pochopení, která jsou samozřejmě lidskému vědomí nedostupná, neboť leží za jeho hranicemi. Ruské slovo „stav“ má tři významy: místo, poloha; hodnost, společenské postavení, třída, status; bohatství a majetek. Vycházejíce z toho můžeme popsat převládající stav v životě každého člověka. Stav - je tvá „vnitřní“ pozice, v níž jsi teď. Stav lásky znamená, že jsi v lásce. Vždyť vnitřní stav je to, z čeho se ty „sestáváš“ (čím jsi naplněn) - cítíš lásku, pak jsi láska. A nakonec, stav je to, co v sobě živíš a násobíš během dočasného života v iluzi hmoty, a co si poneseš s sebou poté, co vystoupíš za hranice této iluze a co bude určovat tvůj další osud. A pokud jsi během života v této iluzi nahromadil vnitřní pocity Lásky a stal ses její součástí, potom po odhození svého hmotného obalu se staneš tím, čím ses dokázal stát v tomto čase, stáváš se Láskou.