Rozhovor s Igorom Michajlovičom Danilovom. Ako funguje vedomie, aké zámeny a mechanizmy zakladá v detstve, za mlada, v dospelom živote človeka?

Ako systém vytvára sekty v protiváhe k duchovným znalostiam? Ako vypočítava svoj vplyv na dlhé roky existencie, programujúc ľudí preň výhodnými postojmi, podvádzajúcich falošnými nádejami? Ako systém skrze vedomie zamieňa ich túžbu po duchovnom rozvoji na duchovnú degradáciu, na neustále utrpeníe cez súperenie pýchy a alfa-dôležitosti, na slúženie systému? Ako ľudia premieňajú duchovnú cestu na mágiu?

Úprimný a čestný rozhovor s očitým svedkom udalosti, ženou-podnikateľkou, ktorá sa zúčastnila na vytvorení sekty kňazom a prešla etapami jej formovania i rozkladu. Marazmus vedomia: sex kvôli ľahkému zárobku, peniaze a moc, status a obraz alfa samice vedľa „autority“, súperenie vo všetkom, hry vedomia na duchovnosť, túžba javiť sa, ale nie byť, venovanie sa mágii a slúženie systému pod ušľachtilými zámienkami „duchovnej spásy a ochrany iných“. Ako samotní ľudia vytvárajú „autority“, ako ich obdarúvajú mocou a ako potom systém skrze strach pôsobí na ich vedomie? Ako uvidieť očividné a vyjsť z deštruktívnej sekty?