Působení a záštita. Ve spotřebitelské společnosti člověk žije v podmínkách neustálého informačního a psychologického stresu, pod vlivem vnějšího působení. Jak samostatně překonat tyto problémy a ochránit se před vlivy podobného druhu?

Fenomén osobnosti je jedním z nejvíce nejednoznačných pojmů psychiatrie a psychoterapie. Proč se dnes tyto vědní oblasti ocitají v krizovém stavu? Proč v dnešní době zůstává léčení neúčinným, a to i přes množství psychoterapeutických metod a vědeckých přístupů? Jaká základní kritéria existují při stanovení diagnózy, a co se s člověkem ve skutečnosti děje? Co je příčinou vzniku psychózy?

Proč říkáme jedno, děláme druhé a myslíme si třetí? Kdo v nás přemýšlí? Kdo tedy jsem „Já“ skutečný? Odkud se berou myšlenky? Hlas v hlavě: diagnóza nebo ho mají všichni? Co je to vůle? Co je seberozvoj člověka? Co je to „vlastní osobnost“?

Vegetativní krize (panické ataky) a další negativní stavy. Co dělat? Proč má současná léčba jen přechodný účinek? Jak lze zabránit panickým atakám a stavům úzkosti a strachu? Historické zkušenosti. Co dávní lidé věděli o sebe-reanimaci a obnově zdraví? Proč je důležité pohlížet na člověka celostně, chápat jeho dualitu?

Co je to starodávné umění „Dim-Mak“ a jaké je jeho skutečné předurčení? Starobylá základní praktika sebe-reanimace pro pomoc lidem při mimořádných situacích.

Pořady s účastí Igora Michajloviče Danilova na ALLATRA TV https://allatra.tv/cs/programs-with-im

Hra profesionálů. Co je to vědomí? https://allatra.tv/cs/category/igra-professionalov

Vědomí a Osobnost https://allatra.tv/cs/video/soznanie-i-lichnost

Kniha „AllatRa“ https://allatra.tv/cs/book/anastasia-novykh-allatra

info@allatra.tv