Je to pravdivý příběh jedné dívky, které osud připravil těžkou zkoušku. A přesto dokázala v těchto nelidských podmínkách nejen přežít, ale nezatvrdit se v srdci, důstojně projít peklem, tyranií a agresí ze strany blízkých příbuzných a také najít v sobě sílu změnit svůj osud.

Tento film se dotýká mnoha problémů:

  • Proč v rodinách existuje skryté otroctví?
  • Proč není ve vztazích, kde dochází k násilí, místo pro lásku a vše se točí kolem otázek moci?
  • Proč tyrani a despotové hrají navenek roli pečujících příbuzných, ale ve skutečnosti krutě zneužívají a ponižují členy svých rodin?
  • Proč jsou ženy místo lásky, něžnosti a péče v rodinách vystaveny ponižování, urážkám a napadání?
  • Co dělat, když otec a manžel není oporou, ale tyranem a despotou?
  • Jak se nebát změnit život?
  • Jak přestat být otrokem zneužívaným ostatními?
  • Jak se zbavit strachu ve vlastní hlavě a začít jednat?
  • Jak nemlčet?

Domácí tyranie, násilí v rodině, vykořisťování dítěte vlastním otcem, krutost a ponížení ženy ze strany muže. Víte, jak ve skutečnosti žijí vaši příbuzní, přátelé a známí? Jak podat pomocnou ruku a nebýt lhostejný ke zlu?

Toto a mnohem více ve filmu "PŘÍBĚH MÉHO OTROCTVÍ".

Email: info@allatra.tv