Častá situácia aj u veriacich, aj u ľudí, ktorí idú po duchovnej ceste, keď sa už v istom momente modlitba či duchovná praktika stávajú formalitou. Toto... Prečo k tomu dochádza? Kedy dochádza k poruche – momentu preskoku z pocitového vnímania na postranné myšlienky počas modlitby a formálnemu vykonávaniu duchovnej praktiky? Ako neprestajne hromadiť živú Lásku Božiu? Odpovede na otázky o tom, ako sa naučiť Žiť Osobnosťou, nereagovať na úskoky a odvracanie od vedomia a ustavične prebývať v pocitovom dialógu s Duchovným Svetom vnútri seba.Relácie s účasťou Igora Michajloviča Danilova: https://www.youtube.com/playlist?list... „OD ATEISTU K SVÄTOSTI“ https://allatra.tv/sk/video/od-ateist... „Sloboda od diktatúry zvera vnútri teba“ https://www.youtube.com/watch?v=8eMjJ... „VEDOMIE A OSOBNOSŤ. OD VOPRED MŔTVEHO K VEČNE ŽIVÉMU“ https://www.youtube.com/watch?v=aLhZr... Kniha „AllatRa“. Anastasia Novych https://allatra.tv/sk/book/anastasia-... Oficiálna stránka ALLATRA TV https://allatra.tv/