Čo nás priviedlo k tomu, že sa teraz ako spoločnosť nachádzame na hrane kolapsu a aké je východisko zo situácie, ktorá sa vytvorila? Prečo je spotrebiteľský formát postavený na lži, podvode, manipulácii, na zachovanie moci? Spotrebiteľský formát "konzumuj a panuj" je kópiou systému. Prečo zlyhala manipulatívna technológia "špirály mlčania"?

Ako vedomie vykorisťuje ľudí? "Zlatá klietka" vnútorného boja, závisti a vzdorovanie z pýchy - miliardárov, politikov a ďalších. Prečo v spotrebiteľskej spoločnosti existujú nesprávne hodnoty, hodnotenie, prerozdeľovanie peňazí, prostriedkov, nesúlad medzi cenami a vynaloženými zdrojmi? Ako zvýšenie cien, inflácia a ďalšie umelé manipulácie - tento bič súčasnosti, tento nástroj spotrebiteľského zriadenia - vháňajú človeka do dlhovej pasce? Vojny v dejinách spotrebiteľskej spoločnosti - to sú vždy niekoho finančné záujmy a ospravedlňujúca lož pre národy. Kto je skutočný nepriateľ ľudstva v hlavách ľudí?

Čo je v základe spotrebiteľskej spoločnosti? Neobmedzená kapitalizácia, kvôli ktorej sú masy ľudí ochudobňované, zatiaľ čo bohatí zo všetkých síl súťažia a merajú sa pýchou. Rôzne názory: aká by mala byť maximálna latka obmedzenia kapitalizácie jednotlivca?

Koľko človek potrebuje pre normálny šťastný život? Tvorivá spoločnosť: bezplatné vzdelanie, lekárska starostlivosť, dostupné ceny za bývanie a služby,  zabezpečujúce základné ľudské potreby. Aké sú výhody vytvorenia jedinej plánovanej ekonomiky zjednotenej tvorivej svetovej  spoločnosti?

Široké zverejnenie - precedens, vytvorený samotnými ľuďmi a meniaca sa budúcnosť. Prečo dnes prestávajú fungovať technológie zombovania ľudí? Bod varu. Ako dať chaos do poriadku? Prečo ľudia na celom svete hovoria priamo a otvorene?  Prečo sa ľudia stávajú slobodnejšími? Prečo jeden človek môže urobiť veľa?

Prečo je dôležitá kolektívna zodpovednosť miesto moci a vykorisťovania ostatných jedným človekom? Prečo je dôležité neprenášať zodpovednosť na iných za svoju duchovnú spásu, za vlastný život, ale prevziať zodpovednosť, pracovať na sebe?

Prudká zmena klímy - antropogénny faktor alebo cykly, ktoré sa opakujú každých 12 tisíc rokov? Čo čaká na ľudí v najbližšej budúcnosti, ak ľudia urobia voľbu v prospech jedného alebo druhého smeru rozvoja spoločnosti? Prečo je dôležité, aby sa ľudia spojili už teraz? Prečo medzinárodné hnutie ALLATRA tak rýchlo rastie po celom svete?

Prečo človek hľadá slobodu vo vonkajšom, ale nachádza len sklamanie a prázdnotu? Prečo moc a všetko, čokoľvek by človek vlastnil v tomto svete, je všetko dočasné a rýchlo pominuteľné? Prečo vo vedomí panuje strach zo zmien, prečo sa vedomie bojí duchovnej premeny človeka? Kto vytvára tieto myšlienky v hlave? Ako človek platí svojou pozornosťou za vlastný osud? Kontakt bieleho a čierneho, Duchovného sveta a materiálneho sveta, čo sa stane, keď... Ako sa z "mŕtveho" stať Živým?

Transformácia spoločnosti začína od teba.