Ľudský život je veľmi krátky. Ako sa vyznať v tom množstve ciest, vedúcich k Bohu? Ako sa nestratiť v talmudoch pliev, skresleniach Pravdy, v chybách prekladov do rôznych jazykov, v rozumových interpretáciách prostredníkov? Čo je stratené vo svätých písmach rôznych náboženstiev?  Prečo sú dokonca aj v rámci jedného náboženstva ľudia umelo rozdelení na „svoj  - cudzí“,hoci Boh je len Jeden? Ako nájsť pre všetkých tú jedinú Pravdu, ktorá nás spája a zbližuje ako jedinú ľudskú rodinu s jediným duchovným cieľom – prísť k Bohu? Ako sa môžeme všetci naučiť vážiť si a milovať jeden druhého, žiť v Božej Láske a nielen o tom snívať a pritom konať opačne? Na čom vedomie chytá ľudí a ako ich zastavuje na duchovnej ceste? Skúmanie ľudského vedomia, ako falšovateľa udalostí. Prípady z praxe súdnych pojednávaní. Historické fakty. Ako sa tvorili sväté písma a v akej podobe sú dnes prezentované človeku? Ako sa vkrádajú zámeny do svätých písiem v dôsledku prekladov do rôznych jazykov v rôznych dobách pri dominancii spotrebiteľského formátu myslenia?   Výskumy a príklady rôznych prekladov Biblie a Koránu, meniace pôvodný význam v prospech spotrebiteľských „tradícií“. Báť sa Boha, alebo Ho Milovať? Byť otrokom, alebo Slúžiť? „Očistenie viery”, alebo „Úprimnosť pocitov“? Je raj pozemským miestom s huriskami a bohatstvom, alebo je to vnútorný stav nekonečnej Lásky? Je človek stvorený dvakrát? Kde sa nachádza Duša? Ako a prečo vznikli  prostredníci brahmani – žreci, ktorí na seba prevzali funkciu vykladačov hinduistických posvätných textov? Čo je to „vnútorný oheň“ v zoroastrizme, “stav Buddhu” v budhizme a ako sa toto všetko interpretuje v súčasnosti vo formáte spotrebiteľského svetonázoru? Ako systém zaviedol zámeny a aké to má  dôsledky v dnešnom svete pre ľudí, hľadajúcich duchovnú cestu? Kto a prečo vytvoril prostredníkov medzi Bohom a človekom? Ako systém rozdelil ľudí na „svojich“ – „cudzích“? Prečo doteraz prebieha boj medzi ľuďmi na základe náboženskej identity, teda príslušnosti k určitému náboženstvu ako organizácii? Projekt Tvorivá spoločnosť. Dôležitosť skupiny pri odovzdávaní Prapôvodných Znalostí ďalším generáciám. Dôležitosť pozornosti človeka, jeho snahy a želaní: čo chce, kam vkladá svoju pozornosť, to sa aj realizuje. Ľudská pozornosť, sila pozorovania ako obrovská sila, je dôležitým faktorom pre budúce objavy v kvantovej fyzike. Pozornosť človeka a pozornosť zvierat – v čom je kardinálny rozdiel? Čo to znamená sústrediť ľudskú pozornosť na procesy tvorenia? Prapôvodná fyzika ALLATRA, učenie bailianjiao (Bieleho lotosu). Experimenty s časom, ako možno ovplyvňovať budúcnosť a z budúcnosti súčasnosť: mechanizmy osobitostí  práce fantómových a stacionárnych častíc na mikroúrovni. Nové možnosti XP NRG.

Zdroj: https://allatra.tv/sk/video/pravda-a-plevel-sk