Reklama na nových fyzických princípoch. Reklama, nenápadne riadiaca človeka, vnucujúca mu neprekonateľné želanie. Reklama, ktorú nemožno odmietnuť. Je to vôbec možné? Ako ukázali výsledky experimentu projektu „Pyramída“, také technológie existujú už teraz. Aká reklama nás očakáva v blízkej budúcnosti? Spotrebiteľská reklama ako spôsob skrytého ovládania ľudí, pôsobenie na voľbu človeka a riadenia našich prianí. Čo je potrebné vedieť pre to, aby sme sa nestali obeťami vonkajších manipulatívnych technológií? „MYŠLIENKA JE MATERIÁLNA. DOKÁZANÉ“: https://allatra.tv/sk/video/myslienka-je-materialna-dokazane „O DEVIATOM KRUHU“: https://allatra.tv/sk/video/o-deviatom-kruhu „PÔSOBENIE A ZÁŠTITA“: https://allatra.tv/sk/video/posobenie-a-zastita  „ŠTÍT“: https://allatra.tv/sk/video/stit-sk E-mail: info@allatra.org info@allatra.tv

Zdroj: https://allatra.tv/sk/video/pozor-reklama-buducnostihttps://www.youtube.com/watch?v=2RJPTuD-DHk&feature=emb_logo