Prečo vznikajú stavy klamlivosti, umelosti a nereálnosti tohto materiálneho sveta? Prečo systém v poslednom čase zlyháva (uviaznutie predmetov vo vzduchu, vtákov, autá vrážajú do neviditeľných prekážok)? Prečo náš mozog neustále dokresľuje situáciu? Čipovanie, je pravda, že o nej hovoril apoštol Ján? Mimozmyslové vnímanie, veštenie. V čom je ich podstata? Stavy snenia, riadeného sna, čo sa v skutočnosti deje? Prečo je počas snenia všetko vnímané absolútne logicky a realisticky a vo sne nemá človek dokonca ani kritický postoj k svojim nereálnym činom? Stav hypnózy, ako tretie sily pôsobia na Osobnosť a ako to Osobnosť vníma? Materializácia bytostí, špiritistické seansy, vytvorenie energetických fantómov – pravda a výmysly o týchto javoch, následky daných činov a konečný výsledok pre vykonávateľa. Tvrdá pravda o metafyzike v živote človeka. 

Človek z pozície Osobnosti: ako vníma svet samotná Osobnosť počas existencie tela  a energetickej konštrukcie? Ako vníma svet Osobnosť prostredníctvom prvotného vedomia? Človek z pozície subosobnosti: ako človek vníma seba po smrti tela, zániku energetickej konštrukcie, po prechode do stavu informácie. Prečo ľudia po reanimácii a prežití klinickej smrti hovoria o rôznych prežitých stavoch. Akými štádiami prechádza človek pri oddelení od fyzického tela?

Kto vyžaduje dôkaz Boha v človeku? Prečo sú tieto frázy, šablóny z pokolenia na pokolenie v spotrebiteľskej spoločnosti? Na čo privykali spoločnosť posledných 6 tisíc rokov? Prečo, keď sa človek ešte len chystá vydať na duchovnú cestu, a vedomie hneď začne testovať jeho duchovnosť?

Čo je to vzostup v duchovnom smerovaní a rozvoj Osobnosti? Ako naučiť disciplíne svoje vedomie? Čo znamená naplniť sa Svätým Duchom a Žiť v Božej Láske? Aký je rozdiel  medzi  hlbokým pocitom a tým, čo nazýva „pocitom“ vedomie? Čo znamená počas života človeka v tele, získať večný  Život, Život v Duchovnom svete? Svätý Duch – to je aktívna sila Boha. Čo je to ochranná pečať Svätého Ducha? Láska – to je nástroj dialógu s Bohom.

 „Čím je Osobnosť bližšie k Duchovnému svetu, tým dostáva viac Lásky, tým viac sa naplňuje práve Duchom Svätým, tým viac radosti a lásky prijíma, tým viac je láskaná, tým viac je chránená.“ Ale to je jeho úsilie, to je úsilie samotného človeka. On nevkladá pozornosť do vopred mŕtveho, vyložene nepravdivého, do toho, čo, prepáčte, si so sebou nezoberie, on dáva pozornosť tomu, čo s ním zostane navždy.“

VEDOMIE A OSOBNOSŤ. OD VOPRED MŔTVEHO K VEČNE ŽIVÉMU
https://allatra.tv/sk/video/vedomie-a-osobnost

NEVIDITEĽNÝ SVET
https://allatra.tv/sk/video/neviditelny-svet

Stretnutie účastníkov MEDZINÁRODNÉHO HNUTIA ALLATRA s Igorom Michajlovičom DANILOVOM
https://allatra.tv/sk/video/stretnutie-ucastnikov-allatra-s-igorom-michajlovicom-danilovom

NÁSTRAHY VEDOMIA
https://allatra.tv/sk/video/nastrahy-vedomia

HODNOTA POZORNOSTI. PRAKTICKÉ RADY
https://allatra.tv/sk/video/dolezitost-pozornosti-prakticke-rady

SAMOVRAŽDA. POSMRTNÝ OSUD
https://allatra.tv/sk/video/samovrazda-posmrtny-osud

Kniha "AllatRa"
https://allatra.tv/sk/book/anastasia-novych-allatra

E-mail: cz@allatra.tv