Vážení Lidé, daná informace se týká každého člověka, žijícího na zemi. Celoplanetární rozsah blížících se přírodních kataklyzmat ohrožuje existenci celého lidstva. Na tom, jak adekvátně a vážně se nyní postavíme nadcházejícím globálním kataklyzmatům, které již začaly, závisí naše přežití. „Jsou nutná naléhavá mimořádná opatření, která by sjednotila lidi v jedinou přátelskou světovou rodinu, neboť sám se nikdo nedokáže vypořádat s globálními problémy příštích několika let, ať už se jedná o jednotlivce, rodinu, firmu, město či zemi. V podmínkách globálních katastrof zůstanou lidé sami se svými problémy a nebudou se mít na koho spolehnout“ (ze zprávy ALLATRA SIENCE „O problémech a důsledcích globálních změn klimatu na zemi. Účinné způsoby řešení daných problémů“).