V snahe o moc, túžbe „vlastniť za každú cenu“, mať „akýmkoľvek spôsobom“, človek padá do pascí systému, ktoré mu následne zoberú viac, ako získa. Človek sa dostáva do siete neviditeľnej závislosti prostredníctvom sprievodcov systému od tretích síl, ktorá  mu berie Život. Je dôležité poznať a byť upozornený  na tie nebezpečenstvá, ktoré na človeka striehnu v kontakte s neviditeľným materiálnym svetom. Táto  relácia odhaľuje veľa otázok:   Problém mágie veda skúma už dávno. Jej štúdiom sa, o nič menej ako fyzikou, zaoberajú celé inštitúcie.
Prečo však spoločnosť nie je informovaná o výsledkoch týchto štúdií?
Ako neviditeľný jemnohmotný svet ovplyvňuje každodenný život človeka?
V čom spočíva podstata mágie?
K čomu vedú všetky rituály a aký je ich význam?  
Čo predstavuje sila, ktorá sa dedí a v čom spočíva?
Prečo sa náboženské obrady preberajú  zo starovekých magických rituálov?
Aká je podstata fyziky tohto procesu?
Je  rozdiel medzi čiernou a bielou mágiou?
Aký je rozdiel medzi kúzelníkmi a šarlatánmi?
Čím v skutočnosti človek platí za návštevu alebo dohodu s kúzelníkom?
Ako kúzelníci používajú obraz a meno?
Má atribút s charakteristickým znakom nejakú silu?
Náboženstvo „subosobnosti“ v Santa Muerte, aké sú jeho princípy a ciele?
Ayahuasca - klam ľudských očakávaní, aká je podstata halucinogénneho procesu a konečný výsledok?
Pobýval človek vo svete Boha, alebo  halucinácii vedomia?
Ako rozlíšiť Živé od mŕtveho?
Čo je to energetická stopa človeka?
Aká je podstata mechanizmu diaľkového (nekontaktného) vplyvu na príklade náboženstva voodoo?
V ktorých mesiacoch roka si mágovia dopĺňajú svoju silu?
Čo sa stane, keď sa odmieta Božia láska (na príklade migrácie mágov v Latinskej Amerike, Španielsku a Mexiku)?
Fenomén techniky práce sliperov počas proskopie.
Osobitosti metódy Dim Mak ako samoresustitačnej pomoci - čo je dôležité vedieť.
Proti čomu  je  bezmocný akýkoľvek mág a akákoľvek tretia sila?
Aký vplyv majú pracovné znaky?
Ako môže človek čeliť démonickým prejavom svojho vedomia a vonkajším vplyvom?
Ako môže duchovne slobodný človek ovládať svoje vedomie?
O tom všetkom, a oveľa viac v relácii s účasťou Igora Michajloviča Danilova na televíznom kanáli ALLATRA: https://allatra.tv/sk/programs-with-im


Zdroj: https://allatra.tv/sk/video/o-magii-sk