O čom snívali proroci v rôznych dobách? Život v Láske a rovnosti, v mieri a spravodlivosti – o tvorivej a ideálnej spoločnosti. Akú jedinú Pravdu priniesli tomuto svetu? Ako videli proroci svet budúcnosti? Aké boli ich predpovede o Posledných časoch? O čom sníval a o čo prosil v modlitbe prorok Mohamed? Čo kázal ľuďom Ježiš Kristus?  Moc alebo Láska: čo odkázali Proroci? Ako sa skresľovala Pravda? Prečo ľudia zrádzajú Boha a svojich Prorokov? Pravda o slabostiach ľudí a žrecov. Náboženstvo ako organizácia. Náboženské alibi. Nástroj na kontrolu ľudí. Prečo existujú vo Svätých písmach protirečenia? Ako dochádza ku skresleniu pravdy a zámene Znalostí kvôli pýche a egoizmu?  Komu patrí moc na tomto svete? Ku komu sa modlíme a komu skutočne slúžime? Ako v sebe odstrániť slabiny? Prečo sa ľudia hrajú na náboženstvo, hrajú sa na život, ale nežijú?  Čo je to život? Čo znamená prevziať na seba zodpovednosť? V čom je hodnota ľudského života? Čo je to slúženie Bohu? Čo je to vyššia spoločnosť? Božia Láska vedúca k Životu. E-mail: info@allatra.tv

Zdroj: https://allatra.tv/sk/video/o-com-snivali-proroci