Experimentálne dôkazy toho, že myšlienka je materiálna, a negatívne vplyvy na človeka prichádzajú zvonku. Na základe čoho vzniká emócia? Odkiaľ sa berú vtieravé obrazy v hlave? Kto vnucuje negatívne stavy a myšlienky? Čo sú to tretie sily? Aké vedomosti o vplyve obrazu na vedomie človeka sú utajované pred svetovou spoločnosťou a prečo? Ako sa má človek naučiť kontrolovať svoje myšlienky a stavy?

O experimentoch s fotografovaním zrakových obrazov, ktoré sa podarilo po mnohých rokoch zopakovať metódou vedca, psychiatra Gennadija Pavloviča Krochaleva, ktorý vo svojej dobe úspešne vyfotografoval zrakové obrazy a halucinácie. Odpovede Igora Michajloviča Danilova na otázky vedcov, ktorí v rôznych dobách študovali tajomstvo hypnózy zvierat, vnímanie zrakových obrazov a ďalšie fenomény vedy.

Odpovede na otázky priaznivcov španielskeho blogera Nacho Rojo (youtube kanál: Verdad Oculta).

„ŠTÍT“https://allatra.tv/sk/video/stit-sk

„ŠANCA NA HRANE“: https://allatra.tv/sk/video/sanca-na-hrane

Anastasia Novych. Kniha „AllatRa“: https://allatra.tv/sk/book/anastasia-novych-allatra