Žijeme v čase globálnych zmien a a od na nás všetkých závisí, či bude budúcnosť alebo nie. O nástupe  éry obnovy a jej znameniach. Proroctvá. O dôležitosti zjednotenia všetkých ľudí a jednoty všetkých. Ako sa môžu ľudia naučiť vzájomnému rešpektu a porozumeniu? Sebarozvoj. Ako zmeniť svoj osud a osud mnohých ľudí? Po čom túži človek v hĺbke svojej duše? Prečo sa človek raduje aj smúti tri dni?  Prečo sa nemajú v sebe uchovávať pocity krivdy?  Čo je to Duchovný svet a prečo je jediný v mnohosti? Čo je to Láska, Láska v jednote, vnútorný oheň? Ako sa naučiť skutočne Ľúbiť? Ako násobiť a rozvíjať svoju Lásku? Ako Žiť v Božej Láske a  prebývať v Duchu Svätom? Čo je to Božia milosť? Čo je to dobrodenie Hospodina? Prečo Ježiš Kristus pri Poslednej večeri hovoril o Jednote? Prečo Budha vo svojej kázni hovoril o Jednote?  O slúžení Duchovnému svetu. Komu slúžil Ježiš: Bohu alebo ľuďom? O spore učeníkov, kto je bližšie k Ježišovi. Komu slúžia Anjeli: Bohu alebo ľuďom? Babylonská veža (história): kto a kedy v skutočnosti rozdelil ľudí: pravda a výmysel. Zostúpenie Ducha Svätého na apoštolov počas Letníc. Prečo a ako si ľudia navzájom porozumeli? Jazyk, ktorému všetci rozumejú.  O jednote a bratstve v islame. O predchádzaní sporom a náboženským konfliktom. Čo znamená „Alahov povraz”  („pevne sa držte Alahovho povrazu a nerozdeľujte sa”)? Čo znamená „milujem ťa v Alahovi”? Čo znamená starodávny symbol – kruh s bodkou vo  vnútri? Čo znamená „Kruh Živých”? Duchovní priatelia. Čo je skutočné duchovné priateľstvo? Ako získať Duchovnú slobodu?

Zdroj: https://allatra.tv/sk/video/kruh-zivota-sk