Pomerne nedávno sa uskutočnila úžasná a významná udalosť svetového významu - rozsiahla online konferencia „Tvorivá spoločnosť. Spoločne môžeme." Po sledovaní konferencie už ľudia nemôžu mlčať a chcú, aby svet poznal pravdu.  Dojmy účastníkov konferencie Toto podujatie sa stalo medzníkom a vývoj histórie našej civilizácie sa už mení. V tento deň diskutovali ľudia rôznych náboženstiev, národností a krajín spoločne o témach, ktoré už dlho trápia všetkých ľudí:  svet bez vojen medicína dostupná pre všetkých  rovnaké rozdelenie zdrojov medzi všetkých ľudí zhoršenie klímy Rečníci, vedci i obyčajní ľudia si všimli mimoriadnu atmosféru jednoty, lásky a snažiť sa sprostredkovať také dôležité informácie všetkým ľuďom, aby celý svet poznal pravdu. Na konferencii bola zdôraznená nepekná pravda. Naša civilizácia prešla mnohými vojnami a katastrofami, niektoré stále pokračujú. Čo všetko musíme urobiť, aby sme žili v bezpečnom svete? Odpoveď je zrejmá - zjednotiť sa pri budovaní Tvorivej spoločnosti. 

Zdroj: https://allatra.tv/sk/video/svet-sa-dozvedel-pravdu