Zmena klímy na planéte naberá obrátky a vychádza na nov úroveň! Aké je to nebezpečné pre ľudstvo a každého obyvateľa planéty? Je možná klimatická apokalypsa? Aké prognózy poskytujú vojaci a vedci? Na aké udalosti sa pripravujú predstavitelia moci a čo nevidia obyvatelia? V roku 2020 došlo k značnému nárastu a akcelerácii klimatických procesov, živelné pohromy nadobudli kaskádovitý charakter a synchronizujú sa na celej planéte. Aké môžu byť dôsledky zväčšenia objemu zemegule a prečo k tomu dochádza? Vo videu je zhromaždená štatistika a ukázaná dynamika prírodných katastrof za posledných desať rokov, od roku 2011 po rok 2020. Aké znalosti a konanie pomôžu ľudstvu prežiť? Dnes je pre ľudí mimoriadne dôležité vzájomne sa informovať a zjednocovať sa. Ako nám to pomôže? Prečo je nutné prestať žiť v spotrebiteľskom formáte spoločnosti a prejsť do tvorivého? Ako sa dostať z krízy egoizmu civilizácie? Nadnárodná idea, zjednocujúca všetkých ľudí, a osnovy, na ktorých sa zakladá. Ľudia môžu všetko zmeniť a prežiť! To najcennejšie je – ľudský život, pretože poskytuje človeku možnosť získať oveľa viac.  Doplnkové informácie o zmene klímy sledujte v iných reláciách s účasťou Igora Michajloviča Danilova na ALLATRA TV. Zmena klímy. Začiatok veľkého nešťastia KLÍMA. BUDÚCNOSŤ JE TERAZ Hľa, prichádza. It is coming E-mail: info@allatra.tv

Zdroj: https://allatra.tv/sk/video/klimaticka-apokalypsa-iluzia-alebo-realita