Existuje Boh? Je duchovný svet skutočný? Skôr či neskôr si tieto otázky kladie každý človek bez ohľadu na to, či vyznáva akékoľvek náboženstvo alebo nie. Pri hľadaní odpovede sa však objavuje mnoho ďalších otázok týkajúcich sa Boha, rôzne pochybnosti od vedomia. Ako porozumieť všetkým týmto otázkam?

Stratené znalostí o Bohu, duchovnom svete. Praktické odpovede na vnútorné otázky človeka. Odpovede, ktoré dávajú hlboké pochopenie seba samého, duchovného sveta, sveta Boha.

"ŽIVOT": https://allatra.tv/sk/video/zivot

"OD ATEISTU K SVÄTOSTI": https://allatra.tv/sk/video/od-ateistu-k-svatosti

Anastasia Novych. Kniha „AllatRa“: https://allatra.tv/sk/book/anastasia-novych-allatra

E-mail: cz@allatra.tv