V tomto vlogu: O získaných skúsenostiach a pochopeniach vďaka reláciám s účasťou Igora Michajloviča Danilova a kníh Anastasie Novych.

O osobnej skúsenosti v duchovnom rozvoji a pracovných duchovných nástrojoch, ktoré pomáhajú na  duchovnej ceste.

O vnímaní sveta, o Bohu, o Duchovnom Svete.

Osobná skúsenosť s kontaktom s Duchovným Svetom.

Duchovné praktiky.

Ako vykonávať duchovnú praktiku.

Cieľ a zmysel života.

Duchovná cesta.

Duchovný rast.

O voľbe a pozornosti človeka.

Staroveká duchovná praktika „Lotosový kvet“.

Knihy Anastasie Novych stiahnuť: https://allatra.tv/sk/category/knigi-anastasii-novykh

Dialóg s Bohom. Kniha AllatRa. Praktika zachraňujúca život! Z 11. časti relácie: https://youtu.be/HHQD4dkrbgU

Duchovná praktika „Lotosový kvet“. Sami vo dvojici. 13. časť: https://allatra.tv/cs/video/duchovna-praktika-lotosovy-kvet