Prečo svetové spoločenstvo žije podľa dvojakých štandardov, podľa dvojakej morálky? Prečo človek hovorí jednu vec, myslí si niečo iné a ešte inak jedná? Prečo vedú dvojaké štandardy vedomia ku konfliktom a tragédiám vo vzťahoch? Akým spôsobom si vedomie pohráva s emóciami ľudí, núti ich báť sa, trápiť sa, prebúdzať sa v zármutku a problémoch? Ako žije vedomie na úkor pozornosti ľudí a akým spôsobom diktuje, ako žiť?

A tiež odpovede na otázky:

- Prečo vedomie odsudzuje ženské skupiny nositeliek Allatu ("Nebeských Vtákov"), tých, ktoré darujú duchovný život, ale mlčia, pokiaľ ide o mužské skupiny, ktoré prinášajú väčšine ľudí zotročenie a smrť?

- Aké škody ľudstvu pôsobí činnosť tajných spoločenstiev mužov, ktoré sa zaoberajú silovými sexuálnymi praktikami, krutými rituálmi a mágiou a prečo to robia?

- O vychovávaní trinásteho vo svojej skupine a aké nebezpečenstvo to predstavuje pre spoločnosť.

- Akým spôsobom sa na ľudskej spoločnosti prejavuje hierarchia moci neviditeľného sveta prostredníctvom vedomia?

- Ako zastaviť "vojnu démonov" v hlave?

- Čo je to sekta?

- Ako vedomie zamieňa túžbu Osobnosti oslobodiť sa od tyranie systému, ako ju premieňa na vonkajší boj?

- Prečo sa dvaja ľudia stretnú a začnú medzi sebou bojovať o moc?

- Stratené znalosti. Prečo v starom Egypte balzamovali mŕtvych a ako to súvisí s cyklami subosobnosti?

- V čom spočíva fenomén mena a obrazu?

- Sväté miesta, miesta moci. Čo je to aktívny znak na svätých miestach a prečo pôsobí v určitej dobe?

- Agapit Pečerský. Prečo sa v určitých dňoch v roku znak aktivuje?

- Čím je významný hadždž do Mekky?

- Čo je v súčasnej dobe Zulfikar?

- Ako prebieha aktivácia znaku a ako znaky fungujú?

- Aké sú vlastnosti znaku AllatRa?

- 27 zŕn Pravdy. Čo je stratené?

- Čo je ALLATRA?

- Červená, biela, čierna farba. Aký bol ich posvätný význam v minulosti?