Ako urobiť prvé kroky na duchovnej ceste?
Ako identifikovať seba, ako Osobnosť?
Ako sa vyznať v sebe, v tom, kto si?
Ako naučiť svoje vedomie disciplíne?
Ako ignorovať nutkavé myšlienky?
Aký význam má duchovná prax, a ako ju správne vykonávať?
Prvotná skúsenosť s duchovnými praktikami.
Prečo sa prvé skúsenosti často odohrávajú v boji s vedomím?
Ako pracovať na sebe, ako odhaľovať šablónovitosť vedomia prostredníctvom vedenia si denníka a zbavovať sa neodbytných myšlienok?
Ako sa rozvíjať v Láske, získavať ju, Žiť v radosti a šťastí?
Ako nadobudnúť duchovnú skúsenosť, naučiť sa cítiť lásku a deliť sa ňou, ako Žiť v kontakte s duchovným svetom?
Isychazmus, pravidlá Naqshbandi a ďalšie mystické skúsenosti starodávnych asketických tradícií pri vykonávaní duchovných praktík.
Aké znalosti sa stratili?
Ako rozlíšiť duchovnú praktiku od sebaklamu vedomia?
Aké stavy prežíva praktikujúci, a čo sa s ním v skutočnosti deje? Duchovná cesta.
Ako ju prejsť, ako nezakopnúť, ako z nej nezísť, ako sa nestratiť v klamstvách vedomia.
Ako neslúžiť zlu, diablovi – agresívnym programom vedomia?
Čo robiť, keď si sa stratil, spadol a vedomie hovorí, že sa ti nič nedarí?
Ako sa prestať báť a začať Žiť?
Ako postupovať vytýčeným smerom a neodbočovať z duchovnej cesty?
Krátke videá o praxi a skúsenostiach na duchovnej ceste. Odpovede na otázky o duchovnom rozvoji: https://allatra.tv/category/samopoznanie Existuje Boh? https://allatra.tv/sk/video/existuje-boh Čo je to šťastie? https://allatra.tv/sk/video/co-je-to-...