"Život dočasný nebýva, dočasnou býva iba existencia".

Rigden Djappo

Celý tento dočasný svet je ilúziou zrkadlových prekrížení, zachytávajúcou pozornosť človeka klamlivou realistickosťou tieňov, ich hrou vzájomného pozorovania. Sú to mnohonásobné zrkadlové odrazy jediného, ktoré predstavujú podstatu iluzórneho sveta – sveta mnohonásobných pseudokópií. Tieto zrkadlá pri prekrúcaní iba skresľujú odrazené svetlo a nie sú týmto svetlom vo svojej podstate. Ilúzia vzniká kvôli očareniu človeka túžbami tohto sveta, jeho neochote preniknúť do skutočnej reality. Odrazov je viac, očarúvajú pohľad človeka a sústreďujú jeho pozornosť na mŕtvom. Pravá podstata (vtrúsenie sily Allatu) sa porovnávala s horiacou sviečkou. Zmieňovalo sa, že len čo zmizne horiaca sviečka, zmizne všetko viditeľné a prevráti sa v nič. Sviečka – to je nepretržité horenie, zrkadlá – to je nepretržité odrážanie. Všetko je odrazom niečoho, následkom aj príčinou. Čo viac priťahuje pozornosť človeka v jeho živote – zrkadlová hra mnohonásobných odrazov materiálneho sveta, alebo pravý duchovný prameň – toho súčasťou sa aj vo výsledku stane.

Len ten, kto nie je pripútaný k viditeľnému, podporuje dušu.

"Prapôvodná fyzika ALLATRA" allatra-science.org/cs

Z relácie „VEDOMIE A OSOBNOSŤ. OD VOPRED MŔTVEHO K VEČNE ŽIVÉMU